Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Case Tingsrättsanalys och utveckling av kap 1-4. Inlämningsuppgift

Skapad 2019-01-14 13:56 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Juridik
1. CASE muntligt, straffrätt och processrätt. 2. Inlämningsuppgift kap 1-4. Utveckling av tidigare inlämning. Lägg till kap 4.

Uppgifter

  • 2. Inlämningsuppgift, utveckling av tidigare inlämning, tillägg. kap 4.

  • 1. CASE tingsrättsanalys. Muntlig redovisning.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.
    Jur  -
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
    Jur  -

Matriser

Jur
Case Tingsrättsanalys och utveckling av kap 1-4. Inlämningsuppgift

E-Enkelt
D- Till övervägande del
C- Utförligt
B- Till övervägande del
A-Komplext
Juridiska begrepp
Offentligrätt, civilrätt, internationell rätt, EU rätten, konstitutionell rätt. Begrepp inom områdena processrätt och straffrätt.
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Till övervägande del, men ej till fullo
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang
Till övervägande del, men ej till fullo
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Analys
Diskussion, slutsatser och konsekvenser av lagstiftningen och konventioner samt normer som reglerar relationen mellan stater och privatpersoner och vårt rättsväsende samt process och straffrätten.
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Till övervägande del, men ej till fullo
Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Till övervägande del, men ej till fullo
Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Procedur
Procedur och källor, rapport, disposition och struktur. Vetenskapligt förhållningssätt. Källhantering. Att återge, omtala och att ange dem.
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Till övervägande del, men ej till fullo
Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Till övervägande del, men ej till fullo
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat något sådant dokument.
CASE, tingsrättsanalys
En översikt över svenska rättsregler, brott och straff, samt hur det svenska rättsväsendet fungerar, Straff och processrätt, muntligt.
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven privatjuridiska problem och redovisar dem med enkla och grundläggande lösningar och resonemang
Till övervägande del, men ej till fullo
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven privatjuridiska problem och redovisar dem med utförliga lösningar och med noggranna resonemang.
Till övervägande del, men ej till fullo
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven privatjuridiska problem och redovisar dem avancerat och nyanserat med komplexa förklaringar och resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: