Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidiga civilisationer åk VT19 v.3-6

Skapad 2019-01-14 14:21 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I det här momentet kommer vi att gå tillbaka till vad vi i modern tid kallar för civilisationernas början. Till Mesopotamien och Egypten och mycket mer. Vi kommer att gå igenom hur människan levde och varför. När de levde och vad de lämnade kvar, hur vi ska tolka det, samt vad de får för konsekvenser för vårt liv idag. Förhoppningen är att spåra vårt eget ursprung och samtidigt se vår egen utveckling, inte bara i Sverige utan även som människor på planeten jorden.

Innehåll

 

Centralt innehåll

 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700—talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer och samhällsklasser. 
 • Några historiska begrepp till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelse.

 

Arbetssätt

Vi inleder med klassisk katederundervisning, med lektionsuppgifter, diskussion och en kronologisk överblick på den mänskliga civilisationens utveckling. Vi kommer att gå igenom tre högkulturer därefter kommer vi att se kortare filmklipp rörande andra högkulturer. Ni kommer sedan att få arbeta i grupp, där ni kommer fördjupa er i en högkultur. Som ni sedan presenterar för era klasskamrater. Vi kommer också att fortsätta jobba med små förberedande läxor. Dessa handlar då inte om faktainhämtning och repetition utan istället om att se / lyssna på ett mindre filmklipp på antingen youtube eller SLI.

Prov och bedömning

Momentet kommer att bedömas utifrån ett kortare läxförhör, en muntlig presentation samt ett kortare skriftligt prov. 

Men då era SO-lärare är så otroligt snälla får ni ha en litet fusk-lapp med er till provet. Informationen på fusklappen kommer att hämtas från anteckningar under genomgångar, filmvisning och presentationer. Samt från vårt digitala läromedel (se material).

 

Kom ihåg att även er insats och er aktivitet under lektionerna kommer att räknas med under bedömningen. 

 

Material

På clio online skall du läsa eller ögna igenom:

·         Introduktionen

·         Flodkulturerna

·         Kapitlet som handlar om din högkultur

 

·         Anteckningarna från genomgångar.

 

Värt att tänka på!

De pedagogiska frågorna:

·         Vad?

·         När?

·         Hur?

·         Varför?

·         Vad leder det till?

  

 

Uppgifter

 • rolig uppgift

Matriser

Tidiga civilisationer åk VT19 v.3-6

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
RESONEMANG OCH KONSEKVENSER
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
MÄNNISKANS LEVNADSVILLKOR
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Eleven kan dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor,
PERSPEKTIVBYTEN
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Eleven kan dra enkla och till viss delunderbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
Eleven kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet Och eller samhället och individen
Eleven kan dra välutvecklade och välunderbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: