Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion & vetenskap

Skapad 2019-01-14 14:38 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Religionskunskap
Relationen mellan religion och vetenskap är omdiskuterad. När Darwin publicerade sin evolutionsteori på 1800-talet blev reaktionerna starka. Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och religion står emot varandra. Men det finns också de som menar att evolutionsläran går att förena med en religiös tro. Det är denna debatt och dessa olika förhållningssätt arbetsområdet kommer att behandla.

Innehåll

Du hittar uppgiften i bifogad fil!  /Annelie 

Uppgifter

 • Religion & vetenskap

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  E

Matriser

Rel
Religion & vetenskap

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: