Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Att stå upp är poängen! VT19

Skapad 2019-01-14 14:43 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde där eleverna får träna förmågan att skriva en argumenterande text samt hålla ett argumenterande tal.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I en demokrati så är det är en grundläggande rättighet att alla som vill ska få uttrycka sina tankar och åsikter i tal och skrift och tidningarnas debattsidor har länge varit en mötesplats för människor som vill framföra sina ståndpunkter. I den här LPP:n får DU träna på att uttrycka dina tankar och åsikter - i både skrift och i tal.

Innehåll

Metod

Vecka 3-9 ska du arbeta med argumenterande text och argumenterande tal och det gör du genom följande:

Argumenterande text:

1. Skriv ett första utkast till en argumenterande text - publicera i Unikum direkt. (Ämnen finns i uppgiften Inlämning av argumenterande text.)

2. Läs några olika argumenterande texter. (Texter finns i uppgiften Info, dokument och filer.)

3. Genomgång av vad som kännetecknar en bra argumenterande text och hur man skriver en argumenterande text. 

4. Feedbacktillfälle från klasskamrat.

5. Bearbeta texten mot ökad tydlighet.

6. Publicera i uppgiften Inlämning av argumenterande text.

 

Du skall publicera din text med jämna mellanrum i Unikum - vi talar om när.

Argumenterande tal:

7. Nu är det dags att göra om din text till ett fungerande tal och till din hjälp har du följande filmer:

Tala ut! UR om retorik: 

https://urskola.se/Produkter/181427-Tala-ut-Varldens-basta-tal-och-en-och-annan-groda?cmpid=del:cl:20190208:urskola

https://urskola.se/Produkter/181428-Tala-ut-Vassa-argumenten?cmpid=del:cl:20190208:urskola

Strategier när du ska hålla föredrag - https://urskola.se/Produkter/195718-Orka-plugga-Strategier-nar-du-ska-halla-foredrag?cmpid=del:cl:20190114:urskola (3 min)

Om att anpassa språket efter mottagare när man pratar - https://urskola.se/Produkter/205378-Basta-babblet-Prata-snyggt?cmpid=del:cl:20190114:urskola (14 min)

Kroppsspråk och muntlig framställning - https://urskola.se/Produkter/195717-Orka-plugga-Kroppssprak-och-muntlig-framstallning?cmpid=del:cl:20190114:urskola (3 min)

8. Välj ut vad du ska ha med i ditt tal.

9. Gör talarkort.

10. Träna! Träna och träna!

11. Håll ett argumenterande tal.

Var väl förberedd och LYCKA TILL!

 

Uppgifter

 • Svenska - Hålla ett argumenterande tal

 • Svenska - Inlämning av argumenterande text.

 • Svenska info - Dokument, länkar och filer.

 • Feedbackfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Argumenterande text

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Tes, argument och motargument.
Diskussionen är enkel och din åsikt är otydlig.
Diskussionen är enkel men din åsikt framgår. Tesen stöds till viss del av några argument. Försök att underbygga argumenten med fakta från olika källor görs.
Diskussionen är relativt väl utvecklad och din åsikt framgår tydligt. Du har flera argument som underbyggs med exempel utifrån egna erfarenheter, andra källor och till viss del utifrån kunskaper om omvärlden. Argumenten är relativt väl fungerande och hänsyn tas till motargument.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och din åsikt framgår tydligt. Argumenten underbyggs t ex med exempel utifrån egna erfareheter, andra texter samt kunskaper om omvärlden. Argumenten är välvalda och hänsyn tas till motargument.
Struktur
Textbindning, styckeindelning, sambandsord, inledning och avslutning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel genom enkel variation av sambandsord samt styckeinledare. Det finns en tydlig inledning och en tydlig avslutning.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad genom en god variation av styckeinledare samt sambandsord. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad genom en mycket god variation av sambandsord och styckeinledare. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel (t ex anafor) och formella uttryck.
Meningsbyggnad
Du behöver träna mer på hur du skall bygga upp dina meningar på ett fungerande sätt.
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du behöver vara mer noga med hur du stavar och hur du använder skiljetecken.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning och
Källhänvisning
Källhänvisning saknas eller är inte fullständig.
Källhänvisningen ger information om var informationen kommer ifrån. Källhänvisning i den löpande texten saknas eller är ofullständig.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån och infogas på ett relativt väl fungerande sätt i den löpande texten.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån samt infogas på ett väl fungerande sätt i den löpande texten.
Sammanvägd bedömning
Texten behöver bearbetas ytterligare för att kunna anses som godkänd för uppgiften.
Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text.
Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text.
Texten fungerar väl som en argumenterande text.

Sv
Uppgiftsmatris - argumenterande tal

Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Väldigt bra
Innehåll
Tes Fakta Exempel
Du presenterar en tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som är relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en kort bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och exempel som relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och flera exempel som relevanta för ditt ämne.
Argumentation
Argument Motargument
Du har ett par tydliga och relevanta argument. Du har ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt bra sätt.
Du har några tydliga och relevanta argument. Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt genomtänkt sätt. Din argumentation är relativt genomtänkt.
Du har flera tydliga och relevanta argument Du har relevanta motargument som du bemöter på ett genomtänkt sätt. Din argumentation är väl genomtänkt.
Struktur
Inledning Avhandling Avslutning
Du har en röd tråd med fungerande inledning, avhandling och avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med tydlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd med tydlig och intresseväckande inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Språk
Språket
Du använder mest ditt eget språk och inte dina källors språk.
Du använder helt ditt eget och ett till viss del varierat språk.
Du använder ett rikt och varierat språk.
Rösten
Du ger ett i huvudsak säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten.
Du ger ett relativt säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten som redskap.
Du ger ett säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att effektivt använda rösten som redskap.
Kroppsspråk
Du ger ett i huvudsak säkert intryck genom ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert och övertygande intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Retoriska grepp
Du använder dig av ett eller ett par retoriska grepp.
Du använder dig av flera retoriska grepp.
Publikkontakt
Ögonkontakt Bemötande av publiken
Du är förberedd, utgår från ditt manus och har ibland ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa ditt manus och talar relativt fritt. Du har god ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, talar nästan helt fritt och har mycket god ögonkontakt med publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: