Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Buddhism och Hinduism

Skapad 2019-01-14 14:43 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med hinduismen och buddhismen.
Grundskola 5 – 6 SO (år 1-3) Religionskunskap
Hinduismen och buddhismen dominerar stora delar av Asiens religiösa liv. Men religionerna sträcker sig långt utanför Asiens gränser och finns på olika platser runt om i världen.

Innehåll

Mål:

Vi kommer arbeta med hinduismen och buddismen under de kommande veckorna. Var uppkom dessa religioner och hur ser det ut idag? Genom film, undervisning, uppgifter och läsning i boken kommer vi att fördjupa oss i dessa spännande religioner. Vi kommer att studera olika gudar, ritualer samt hur det är att leva som hindu eller buddist. I diskussioner ska vi skapa en större förståelse för olika människors livsåskådning och förhållande påverkas av religioner. Myter och olika gudar sammanvävs ofta i spännande historier, något vi kommer att titta närmre på.

Arbetets innehåll

Vi börjar arbetet med att titta på vad ni kan och vet om religionerna.
Vi ser på filmer, läser och diskuterar kring religionerna
Vi gör arbetsblad
Vi gör läxförhör
Vi jämför religionerna och diskuterar likheter och skillnader

 

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån läxförhör, arbetsuppgifter och diskussioner i klassrummet. Ni förväntas deltaga aktivt i diskussionerna samt komma med enkla resonemang och samband som hör till ämnet. Även de skriftliga uppgifter som lämnas in kommer att bedömas. Där förväntas ni besvara frågorna på ett korrekt sätt. Ni ska lära er begreppen kultur, identitet och livsfrågor/livsåskådningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re SO
Lpp Buddhism och Hinduism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Analysförmåga
Att kunna jämföra religioner
Eleven kan göra enkla jämförelser mellan religionerna.
Eleven kan göra utvecklade jämförelser mellan religionerna.
Eleven kan göra välutvecklade jämförelser mellan religionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: