Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snö och is.

Skapad 2019-01-14 15:22 i Förskolan Regnbågen Bollnäs
Förskola
Vad är snö, vad innehåller snö, hur är snön formbar, går det att måla i snö. Vi vill väcka intresset av snö och is. Vad är is? Hur kan barnen tillverka egen is? Är all is likadan? Är fryst vattnet från vattenkranen renare än den isen man hittar utomhus?

Innehåll

Nuläge

Vi vill väcka intresset för hur snö och is är föränderligt och vad snö egentligen är. Hur kan man använda sig av snön i förskolan, går det att arbeta med snö inomhus med barnen. Hur kan man arbeta med snö utomhus med barnen. Snö och is är ju en del av barnens vardag under vinterhalvåret och genom att låta barnen utforska och uppleva snö och is genom att arbeta på ett lekande sätt så väcker vi en större nyfikenhet hos barnen och en större förståelse för naturens kretslopp.

 

Barnen är intresserade av snö, men då vi är utomhus så kan många av de yngsta barnen inte känna/uppleva hur snö känns och beter sig av ex kroppslig värme då de har vantar på sig utomhus. Därför kommer vi även arbeta med snö och is inomhus för att inte frysa och få upplevelsen till något ”obehagligt” och kallt.

Vad har fungerat bra: att dela sig i mindre grupp.

Mål

Vart ska vi? Upptäcka hur snö och is är föränderligt och vad snö och is egentligen innehåller. 

Att arbeta regelbundet med snö och is och vara lyhörd i deras diskussion och barnens olika reflektioner.

Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla? Nyfikenhet, förståelse, upptäckande, diskussioner.

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta? För att vatten är källan till allt liv och barnen behöver också skapa sig en relation till naturen som är hållbar. När man arbetar med snö och is få får barnen leka sig in på ”hårt” vatten och uppleva hur föränderligt vatten är. 

Varför ska just dessa barn vara med om detta? För att tidigt skapa sig en relation till vatten i dess olika former som fast och flytande och ger därmed en mer kunskap om vatten och viktig för en hållbar utveckling. 

Genomförande

Hur gör vi? Arbetar i mindre grupper, erbjuder och diskuterar, låter barnen få prova på och leka sig fram. Exprimentera och utforska snö och is på många olika sätt.

 

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet: ta in snö, måla i snö, smälta snö, uppleva snö med lukt/känsel, se på snön då den är ”nytagen” och hur den är efter en stund i rumspemperatur, hur ser snö ut?, vad innehåller snö. Jämföra snö och is i både form/sammansättning/”färg”. Är snö lortigt eller rent, Plocka in babblarna i snö, gömma babblarna i ett kar med snö, leta upp dem och hälla dess färg på snön för att på så vis även få in färger.

Vilka barn ska delta? Alla solbarn. 

Tidsplan? Så lång tid vi behöver, det kan vara veckor.

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Deras upptäckande och lärande av materialet, via unikum, Lena, vid behov.

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat? Arbetsgruppen.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar? Efter tillfälle genom att reflekterar hur det gick, intresset, vad fungerade bra/mindre bra, hur går man vidare, behöver det upprepas.

När? Vid tillfälle ex planeringstid/arbetslagstid.

Hur går vi vidare? Hur kan man arbeta vidare med vatten i dess andra former.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: