👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2019-01-14 15:33 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Vi läser, redovisar och skriver om det antika Greklands myter och gudar.

Innehåll

    Antiken

Arbetsområdet

·         Vi läser om kulturen i det antika Grekland och diskuterar den.

·         Vi läser Odysséen tillsammans och arbetar med texten.

·         Vi läser myter från det antika Grekland och visualiserar dem på valfritt sätt; t.ex. ritar en serie, gör ett drama eller annat valfritt sätt.

·         Vi lär oss om gudarna och skriver sedan en saga där vi sätter vald gud i en modern miljö. Sagan ska innehålla ett tydligt budskap.

·         Vi avslutar med att se en film tillsammans.

 

Konkreta mål:

Du ska öva din förmåga att:

 

·         läsa skönlitteratur och välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag

·         göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter och orsakssamband

·         tolka och resonera kring olika verk

·         resonera kring hur verket har påverkats av det historiska och kulturella samband det tillkommit i

·         skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar samt dramaturgi