Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk: Språk i språket

Skapad 2019-01-14 15:33 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer vi arbeta med hur och varför vårt språk utvecklas. Vi kommer ha mycket genomgångar och diskussioner i klassen om hur vi utvecklar och varierar vårt språk beroende på sammanhang. Området kommer avslutas med tvärgruppsdiskussioner om ämnet.

Innehåll

Uppgift:

Överlag ska vi lära oss om hur språk utvecklas, hur språk kan användas som makt och hur det finns olika språk inuti vårt språk svenskan. Vi kommer lära oss detta genom att läsa i boken Portal, ha genomgångar och diskussioner samt titta på Värsta Språket.

Dessutom kommer vi arbeta med och lära oss att delta i samtal och att leda samtal.

 

Vi kommer bedömas genom att delvis leda en del av ett samtal och genom att delta i tre diskussioner om Språkbruk (språk i språket).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språk i språket åk 7

Språkbruk

E
C
A
Svenskans ursprung
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets ursprung (t.ex. om hur svenskan har utvecklats).
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets ursprung (t.ex. om hur svenskan har utvecklats).
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets ursprung (t.ex. om hur svenskan har utvecklats).
Svenskans särdrag
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag (t.ex. om dialekter).
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag (t.ex. om dialekter).
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag (t.ex. om dialekter).

Samtala och diskutera

E
C
A
Leda diskussion
Du gör en presentation och läser upp diskussionsfrågorna. Du leder samtalet genom att till viss del fördela ordet eller ställa följdfrågor. Du avslutar diskussionen genom att försöka sammanfatta det som sagts.
Du gör en presentation och läser upp diskussionsfrågorna. Du leder samtalet genom att på ett relativt gott sätt fördela ordet till alla och ställa följdfrågor. Du avslutar diskussionen genom att relativt väl sammanfatta det som sagts.
Du gör en presentation och läser upp diskussionsfrågorna. Du leder samtalet genom att på ett gott sätt fördela ordet till alla och ställa följdfrågor. Du avslutar diskussionen genom att väl sammanfatta det som sagts.
Delta i diskussion
Du deltar delvis i samtalet genom att lyssna på vad som sägs och till viss del komma med egna tankar/åsikter som ibland för samtalet framåt.
Du deltar aktivt i samtalet genom att lyssna på vad som sägs och komma med egna och utvecklade tankar/åsikter som för samtalet framåt.
Du deltar aktivt i samtalet genom att lyssna på vad som sägs och komma med egna, välutvecklade och nyanserade tankar/åsikter som för samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: