Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På expedition i djurparken, Prima 2B kap.8

Skapad 2019-01-14 15:39 i Västra Karups skola Båstad
Jämföra, mäta uppskatta massa. Om multiplikation. Mer om subtraktion i talområdet 0-20.
Grundskola 2 Matematik
Hur mycket väger tunga eller lätta saker? Multiplikation! Jippie, det låter spännande! Lite subtraktion också.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Se kopplingar till läroplanen nedan.

SYFTE

Se syftesbeskrivningarna ur läroplanen nedan.

CENTRALT INNEHÅLL

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om:

 • att jämföra, uppskatta och mäta massa
 • multiplikation
 • subtraktion i talområdet 0 till 20

UNDERVISNING

 Du kommer att få utveckla dina förmågor och kunskaper genom att:
 • arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), i samtal och diskussioner för att träna på att upptäcka och använda olika strategier för att lösa matematiska problem.
 • berätta och beskriva hur du/ni löst olika typer av problem och uppgifter.
 • lyssna aktivt när andra berättar, ställa nyfikna frågor och försöka förstå hur andra tänker.
 • arbeta med Prima 2B, kapitel 8 "På expedition i djurparken".
 • arbeta med Nomp på din Ipad.
 • arbeta med olika arbetsblad för att träna mer.
 • delta aktivt på genomgångar och skriva lösningar och svar på din whiteboard.
 • arbeta med konkret material såsom vikter och olika sorters vågar.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • ta ansvar för ditt lärande.
 • jämföra, uppskatta och mäta massa.
 • multiplicera
 • använda lämpliga metoder och strategier för att lösa matematiska problem.

I matrisen bedömer du din kunskapsutveckling. Därefter får du min bedömning och en tillhörande kommentar med vad som blir ditt nästa steg gällande ditt matematiska lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
På expedition i djurparken - Prima matematik 2B, kapitel 8

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet använda din kunskap:
Ansvar
Skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljöför dig själv och dina kamrater.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Taluppfattning och tals användning & Geometri
Jämföra, uppskatta och mäta massa.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Taluppfattning och tals användning
Räkna multiplikation.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Taluppfattning och tals användning
Mer om subtraktion, i talområdet 0-20.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Problemlösning
Strategier för hur du löser olika matematiska problem.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: