Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skol-OS, Prima 2B kap. 9

Skapad 2019-01-14 15:40 i Västra Karups skola Båstad
Subtraktion i talområdet 0-100, med tiotalsövergång. Multiplikation, tabell 2, 5 & 10. Om division.
Grundskola 2 Matematik
Hur kan jag tänka enkelt och säkert när jag räknar subtraktion med tiotalsövergång? Hur räknar man när man dividerar? Hur hör multiplikation och division ihop? Häng med så lär vi tillsammans!

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Se kopplingar till läroplanen nedan.

SYFTE

Se syftesbeskrivningarna ur läroplanen nedan.

CENTRALT INNEHÅLL

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om:

 • subtraktion i talområdet 0 till 100, med tiotalsövergång.
 • multiplikation, tabell 2, 5 och 10.
 • division.

UNDERVISNING

 Du kommer att få utveckla dina förmågor och kunskaper genom att:
 • arbeta med t.ex. E-P-A (enskilt-par-alla), i samtal och diskussioner för att träna på att upptäcka och använda olika strategier för att lösa matematiska problem.
 • berätta och beskriva hur du/ni löst olika typer av problem och uppgifter.
 • lyssna aktivt när andra berättar, ställa nyfikna frågor och försöka förstå hur andra tänker.
 • arbeta med Prima 2B, kapitel 9 "Skol-OS".
 • arbeta med Nomp och multiplikationstabellen.se på din Ipad.
 • arbeta med olika arbetsblad för att träna mer.
 • delta aktivt på genomgångar och skriva lösningar och svar på din whiteboard.
 • arbeta med konkret material.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • ta ansvar för ditt lärande.
 • subtrahera i talområdet 0-100.
 • multiplicera, tabellerna 2, 5 & 10.
 • beskriva/förklara begreppen: faktor, produkt, täljare, nämnare & kvot.
 • dividera med nämnaren 2 och 4.
 • förklara sambandet mellan multiplikation och division.
 • använda lämpliga metoder och strategier för att lösa matematiska problem och visa din lösning på ett tydligt sätt.

I matrisen bedömer du din kunskapsutveckling. Därefter får du min bedömning och en tillhörande kommentar med vad som blir ditt nästa steg gällande ditt matematiska lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma

Matriser

Ma
Matris: Skol-OS, Prima 2B kap. 9

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet använda din kunskap att:
Ansvar
Skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljöför dig själv och dina kamrater.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Taluppfattning och tals användning
Subtrahera i talområdet 0-100, med tiotalsövergång.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Multiplicera, tabell 2.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Multiplicera, tabell 5.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Multiplicera, tabell 10.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Förklara och beskriva begreppen: faktor, faktor och produkt.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Förklara och beskriva begreppen: täljare, nämnare och kvot.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Dividera med nämnaren 2.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Dividera med nämnaren 4.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Använda mig av sambandet mellan multiplikation och division.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Problemlösning
Välja strategier för hur du löser matematiska problem. Du kan visa dina lösningar på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: