👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2019-01-14 15:49 i Stugsunds skola Söderhamn
De här arbetsområdena ska vi arbeta med i Religion.
Grundskola 1 Religionskunskap
Vad är religion och vad vet du om de olika religionerna?

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 

 • Religioner i Sverige och i världen 
 • Fakta om kristendomen, islam och judendomen  
 • Religiösa symboler 
 • Bibeln 
 • Berättelser i Gamla och Nya testamentet 
 • Kyrkan 
 • Festdagar och högtider i världen 

Hur ska jag arbeta?

 • Film 
 • Gemensam läsning 
 • Samtal   
 • Dokumentera med bild och text 
 • Högläsning

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska kunna:

 • Veta vad begreppet religion betyder 
 • Ge exempel på några olika religioner och deras symboler   
 • Några högtider som vi firar i Sverige och varför 
 • Återberätta kortfattat om en berättelse ur Bibeln  

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3