Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2019-01-14 16:05 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Flera av barnen i gruppen kan skriva sina namn och läsa både sina egna och andras namn. De har ett stort intresse för bokstäver och vill lära sig flera ord osv.

Innehåll

Detta vill vi utveckla 

Det ska finnas många olika sorters material där barnen kan utmanas med ord och bokstäver.

Barnens kunnande kring sina egna bokstäver i sitt namn och utifrån det sen hitta andra bokstäver, namn och ord.

Så här ska det gå till

Se till att det finns mer material kring bokstäver

Visa på barnen olika sätt att jobba med bokstäver: Spel -  I-pad - ordbilder mm

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Observationer 

Lärloggar

Reflektion (Hur blev det?)

Barnen har varit väldigt engagerade i att samla mjölkkorkar och att vi skulle skriva på dem. Alla har provat lite att jobba med materialet men inte jättemycket. Däremot har vi uppmärksammat ett ännu större intresse för bokstäver bland barnen. De hittar bokstäver i olika sammanhang. Pratar mycket om bokstäver. 

190312: Vi läser böcker om bokstäver på apparna Ugglo och Polyglutt, samt läser vanliga böcker. Vi har även börjat se serien om Hedvig som får lång näsa när hon inte vet vad ett ord betyder på fredagar från öppet arkiv.

Vi pratar mycket om barnens bokstäver i deras namn. Man kan på lekfulla sätt arbeta med detta t ex att spritsa ketchupen eller kaviar i barnets första bokstav och liknande.

Barnen vill gärna lära sig skriva sitt eget namn och därför finns deras namn som ordbilder på flera platser på Diamanten som de kan ha som förebild när de skriver tills de kan av sig själv.

Flera barn pärlade under en period bokstäverna och byggde sig på så sätt ett alfabet.

Vi försöker utveckla barnens lärloggar med deras egna reflektioner som barnen är med och skriver för att på så sätt visa dem hur deras tankar kan bli bokstäver/text som andra sen kan läsa.

190402: Vi har skrivit inbjudningar till vår filmfestival. Barnen har fått fundera på och föreslå vad som ska stå och tillsammans kommit fram till en mall för detta. Sen har alla barnen turats om att skriva en bit av texten på ett stort papper som de sedan också dekorerat väldigt fint. Inbjudningarna har sen överlämnats till de som skulle bjudas in, så att de kan läsa vad barnen skrivit=förmedlat budskap i text.

190423: Då vi har börjat att odla saker lite smått så har några barn textat skyltar till det vi odlat.

 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

Vi tänker att vi nu ska hitta flera sätt som barnen kan jobba med bokstäver. Kanske presentera något bokstavsspel på Ipaden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: