👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden - tema

Skapad 2019-01-14 20:06 i Hulanskolan Lerum
Vi kommer under veckorna 4-12 arbeta med tema Rymden.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) Bild
Rymden

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Eleven ska:

veta hur jorden, månen och solen rör sig

veta varför det blir dag respektive natt

veta varför det blir olika årstider

känna till månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne

känna till vårt solsystem med solen och planeterna

känna till hur några stjärnbilder fått sitt namn

känna till några berättelser om stjärnbilder ur den grekiska mytologin.

 

Bedömning

Läraren bedömer:

din förmåga att beskriva hur vårt solsystem fungerar med solen, månen och planeterna

din förmåga att använda fakta till att skriva en egen faktatext

din förmåga att beskriva varför vi har olika årstider och varför det blir dag och natt

hur du utifrån bilder kan namnge nymåne, fullmåne och halvmåne.

din förmåga att kunna redovisa hur en stjärnbild fått sitt namn

din förmåga att kunna berätta om någon stjärnbild från den grekiska mytologin

Undervisning

Du kommer få:

göra en gemensam tankekarta om rymden

tillverka en egen faktabok om rymden

se på "rymdfilmer", i skolan.

lyssna på muntlig information av inbjuden föreläsare

läsa fakta i böcker och lyssna på skönlitteratur

skriva egna faktatexter, både i ordbehandlingsprogram på datorn och för hand utifrån frågeställningar.

skriva en egen rymdsaga

lyssna på berättelser om stjärnbilder ur den grekiska mytologin

skapa solsystemet i miniformat och bygga rymdraketer. 

titta på olika stjärnbilder och läsa om hur de fått sina namn

undersöka månens olika faser (nymåne, fullmåne, halvmåne)

undervisning om varför det blir dag och natt och varför vi har olika årstider

redovisa ditt arbete

utvärdera ditt arbete

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3