👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brev till rektorn

Skapad 2019-01-14 20:28 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Argumentation
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att argumentera. Du ska även lära dig skillnaden mellan insändare, krönika och brev. Du ska också lära dig att göra en källhänvisning.

Uppgifter

  • Brev till rektorn

Matriser

SvA
Brev till rektorn om att förbjuda mobiler i skolan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehåller passar i huvudsak i en övertygande text till skolans rektor
Innehåller passar relativt väl i en övertygande text till skolans rektor
Innehåller passar väl i en övertygande text till skolans rektor
Brev
Din text fungerar i huvudsak som ett brev.
Din text fungerar relativt väl som ett brev.
Din text fungerar väl som ett brev.
Språket
Språket passar i huvudsak i en argumenterande text till skolans rektor.
Språket passar relativt väl i en argumenterande text till skolans rektor.
Språket passar väl i en argumenterande text till skolans rektor.
Tesen - åsikten
Tesen presenteras.
Tesen presenteras i inledningen av texten.
Tesen presenteras tydligt i inledningen och förklaras.
Argumentation
Dina argument är enkla och stödjer i huvudsak din tes.
Dina argument är utvecklade för eller emot att införa mobilförbud. Du stödjer dina argument med fakta eller egna erfarenheter.
Dina argument är välutvecklade och stödjer och fördjupar din tes väl. Du stödjer dina argument med väl vald fakta eller erfarenheter.
Källhänvisning
Du använder dig av något från artikeln och gör ett försök till källhänvisning. Det som hämtas från artikeln samt försöket till källhänvisning är infogad på ett i huvudsak fungerande sätt i texten.
Du använder dig av något relativt relevant från artikeln och du anger källan på ett relativt väl sätt. Det som hämtas från artikeln samt källan är infogad på ett relativt väl fungerande sätt i texten.
Du använder dig av något relevant från artikeln och du anger källan på ett väl fungerande sätt. Det som hämtas från artikeln samt källan är väl infogat i texten.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och välfungerande inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Meningsbyggnad
Dina meningar fungerar i huvudsak
Dina meningar är varierade och relativt väl fungerande.
Dina meningar är varierade och väl fungerande.