👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och yrken i vårt samhälle

Skapad 2019-01-14 21:07 i Nolbyskolan Alingsås
Ett arbete utifrån vår samhällsstruktur och pengars värde. Den här planeringen användes under bedömningsdagen 7 mars -17, Alingsås kommun
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi startar terminen med ett spännande arbetsområde som handlar om ekonomi och olika yrken och samhällsfunktioner som finns i vårt närområde!

Innehåll

Varför finns det pengar? Varför betalar vi skatt? Vilka olika typer av yrken kan man ha? Detta och mycket annat kommer vi att jobba med under några veckor. 

Konkreta mål: 

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • jämföra olika sätt att betala en vara på.
 • beskriva några olika  samhällsfunktioner och yrken och beskriva vad de har för funktion. 
 • använda begrepp (ord) i rätt sammanhang
 • förklara och resonera kring olika frågeställningar
 • känna till vad pengarna i ett hushåll ska räcka till varje månad.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • muntligt kunna jämföra olika sätt att betala på exempelvis med kontokort, kontant och elektroniskt
 • beskriva vilka olika yrken som finns i ett samhälle exempelvis lärare, sjuksköterska, butiksbiträde och polis.
 • muntligt och skriftligt kunna använda olika begrepp (ord) som ingår i arbetsområdet, exempelvis: vara, skatt, moms, kredit
 • muntligt och skriftligt kunna resonera kring olika frågeställningar inom arbetsområdet: 

 Hur kan man tjäna pengar?

Varför finns det pengar? Hur var det förr i tiden jämfört med idag? 

Vad behövs för att ett samhälle ska kunna fungera? 

Vad skulle hända om vi inte betalade skatt i Sverige? 

Vilka fördelar och nackdelar ser du med skatt? 

 • berätta och ge några exempel på vad som måste betalas varje månad (i ett hushåll).

Undervisning:

För att ni ska få möjlighet att lära er temats innehåll ska vi på lektionerna:

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Läsa faktatexter och se på faktafilmer inom vårt arbetsområde.
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och tillsammans kring olika skriftliga uppgifter.
 • Dokumentera enskilt och tillsammans (tankekarta, skriva, rita, samla kunskap)
 • Träna på att i olika sammanhang beskriva och förklara.
 • Träna på att använda olika samhällsvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang.
 • Diskutera hur man kan gå tillväga för att skaffa sig en bostad och vilken skillnad det är på att hyra och att köpa.
 • Samtala kring vilka olika samhällsfunktioner och yrken som finns och behövs. 
 • Använda oss av tv-serien "Här kommer kungen" (UR). Denna serie kommer att ligga till grund för gemensamma diskussioner.

 

Centrala begrepp: vara, skatt, samhälle, hyra, köpa, moms, kontokort, kontant, kredit, bostad, lön, yrke

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Pengar och vårt samhälle: I vilken utsträckning eleven beskriver eller förklarar ett ställningstagande/samband och förtydligar med fakta eller exempel

Nivå 1
Eleven kan beskriva eller förklara ett ställningstagande i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Nivå 2
Eleven kan beskriva eller förklara ett ställningstagande i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i samhällskunskap för att beskriva eller förklara ett samband med hjälp av fakta eller exempel men innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Nivå 3
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i samhällskunskap för att beskriva eller förklara ett ställningstagande på ett-med hänsyn till årskursen-lämpligt sätt.