Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Justice and Human rights - a fair world

Skapad 2019-01-15 05:52 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi arbetar med att läsa texter och se nyhetsinslag samt kortfilmer kring temat justice. Vi läser bl a om Martin Luther King, Rosa Parks och Nelson Mandela och deras kamp för mänskliga rättigheter. Fokus är förståelse, samtal och skriva resonerande text.
Grundskola F – 9
What is a fair world? Does a fair world mean the same everywhere, to everyone? In this area, we are going to focus on justice for people around the world today and back in time. Get to know some people who have fought for their rights, sometimes with their lives as the price.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan samtala och diskutera kring olika frågor som kommer upp i samband med texter vi läser och lyssnar på.
 • Du visar att du kan använda strategier som bidrar till att samtalet fungerar genom att t ex kommentera vad andra säger eller ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan göra skriftlig framställning där du redogör och argumenterar.
 • Du visar att du kan skriva olika texter samt att du kan göra förbättringar av innehåll och språk i dina texter.
 • Du visar att du kan använda dig av olika medier (film och källor på nätet) i dina skriftliga framställningar.

 

Undervisning

 • Vi läser och lyssnar på olika texters som handlar om människors rättigheter och om personer som på olika sätt har kämpat för mänskliga rättigheter, främst i den engelskspråkiga världen.
 • Vi arbetar med ord och uttryck som har med ämnet att göra för att kunna samtala, diskutera och skriva kring ämnet.
 • Vi övar på att samtala och diskutera. Vi övar på att hålla igång samtal och diskussioner. 
 • Vi förbereder och framför några olika muntliga framställningar. Vi arbetar med att ge varandra respons och förbättra framställningarna.
 • Vi skriver några olika typer av texter och arbetar med att göra dem mer korrekta och mer innehållsrika.
 • Vi arbetar med språkets struktur för att förbättra våra framställningar.

 

Bedömning

 • Din förmåga att samtala, diskutera och använda strategier för att hålla igång ett samtal. (matris)
 • Din förmåga att genomföra muntliga framställningar samt din förmåga att förbättra dem. (kommentar)
 • Din förmåga att skriva olika slags texter samt din förmåga att förbättra dina skriftliga framställningar. (matris)

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

Kommunicera i skrift

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Syfte och anpassning till mottagare
Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation. Som läsare finns behov av att ha läst t ex en text som skribenten använder som inspiration.
Din text är anpassad till syfte, mottagare och situation. Det är relativt tydligt vilken typ av text det är.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte. Det är tydligt vilken typ av text det är och texten står helt på egna ben. (som läsare behöver man ingen förförståelse för att förstå texten)
Innehåll
Det finns inga egna åsikter i texten. Innehållet är alltför magert för att ge läsaren information.
Berättar och beskriver på ett enkelt sätt. Du har förmågan att framföra enkla åsikter och att utveckla dina uppslag med något exempel.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Variation
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Många meningar börjar på samma sätt. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord ("linkers") för att skapa variation, flyt och sammanhang
Tydlighet
Du använder ord på svenska och de grammatiska felen gör texten svår att förstå.
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta verb i olika tempus (tidsformer).
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även mer avancerad grammatik ex. olika verbböjningar samt idiomatiska uttryck. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Textens uppbyggnad
Det finns ett försök att inleda och avsluta texten, t ex genom att skriva "I'm going to write about.,," Det finns ansats till styckeindelning men ej helt genomtänkt.
Det finns en inledning och en avslutning. Mittdelen av texten är indelad i stycken med viss tanke.
Det finns en genomtänkt struktur. Inledningen är stilfull, mittdelen är indelad i genomtänkta stycken och det finns en tydlig avslutning.
Bearbeta
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt och tillsammans med kamrater, så att resultatet förbättras.
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Du diskuterar språk och texter med kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: