Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-20

Skapad 2019-01-15 07:41 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Matematik
Taluppfattning, viljan och förmågan att förstå och använda tal i olika situationer. För att väcka ett intresse för matematikens värld är det bra att redan i tidig ålder lägga grunden till en god taluppfattning.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

 • att du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre.
 • att du kan ge exempel på hur olika saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel dubbelt och hälften. 
 • att du kan välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med addition och subtraktion.
 • att du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer träna förmågorna genom att:

 • arbeta laborativt enskilt, i par och i grupp.
 • arbeta med olika arbetsblad.
 • spela olika spel.
 • spela olika spel på datorn.
 • ha genomgångar och samtal tillsammans.
 • titta på olika program.

 

Elevinflytande

 • Du kommer att arbeta med uppgifter som passar dig som individ.
 • Du kommer att få reda på vad du ska kunna samt på vilket sätt du ska uppnå målen.
 • Du kommer till viss del kunna välja ett arbetssätt som passar dig bäst.
 • Du kommer att ta del av de pedagogiska planeringarna och ha inflytande på undervisningsdelen. 
 • I skolan kommer vi att ta hänsyn till de demokratiska grunderna.


Bedömning

 • Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, samt hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: