👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitetsarbete Förskoleklass Havet

Skapad 2019-01-15 08:34 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
LPP för arbete med identitet och jaget i samband med "Stora prickboken om mig".
Grundskola F SO (år 1-3)
Arbete med jaget. Du kommer att få utveckla din kunskap om din egen identitet och på så sätt lära känna dina klasskamrater. I "Stora prickboken om mig” ska vi fortsätta arbeta kring känslor, dina favoritsaker, intressen och vem du är.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 

 • undersöka vem du är och vad du tycker om
 • uttrycka vad du känner i olika situationer
 • våga prata inför mina klasskamrater
 • våga berätta om dig själv
 • lyssna på andra
 • visa förståelse och inlevelse för andras sätt att tänka och vara

 

 

 

Det här ska vi göra:

 

 • arbeta med boken ”Stora prickboken om mig”
 • samtala om känslor
 • undersöka vem du är och vad du tycker om
 • beskriva i bild och text

 

 

 

Kartläggning:

 

 • att kunna lyssna och arbeta aktivt
 • att kunna uttrycka vad du känner och tycker
 • att beskriva genom att rita och skriva
 • att berätta för gruppen om dina tankar och åsikter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -