👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för matematik 2c, NATE18, VT19

Skapad 2019-01-15 08:46 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Matematik
Terminsplanering Matematik2c

Innehåll

Planering för matematik 2c, NATE18, VT19

 

Nationella provet i Matematik 2c: Torsdag den 23:e maj (Vecka 21)

 

Sal 2-169:

Måndagar: 11:55-13:10

Tisdagar:   11:35-12:50

Sal 2-135:

Onsdagar: 10:05-11:20

Fredagar:  11:55-13:05                                                       

V

Dag

Moment

Sida

3

Mån

1.      Algebra och linjära modeller

1.1    Repetition av algebra och funktioner

Räkna med algebraiska uttryck

 

8-10

 

Tis

Ekvationer och omskrivning av formler

11-13

 

Ons

Funktionsbegreppet

14-17

 

Fre

1.2    Räta linjens ekvation

Inledning

En formel för linjens lutning

20-26

4

Mån

Parallella och vinkelräta linjer

K-form och enpunktsform

28-31

 

Tis

Mer om räta linjer

38-40

 

Ons

1.3    Linjära ekvationer

Ekvationssystem: Grafisk lösning

43-45

 

Fre

Substitutionsmetoden

46-47

5

Mån

Additionsmetoden

48-49

 

Tis

Några speciella ekvationssystem

50-51

 

Ons

Ekvationssystem med tre obekanta

52-53

 

Fre

Tillämpningar och problemlösning

54-56

6

Mån

Räkna ikapp! / Repetitionsuppgifter

 

 

Tis

Prov kapitel 1

 

 

Ons

2.      Algebra och ickelinjära modeller

2.1    Polynom

Vad är ett polynom & räkna med polynom

72-74

 

Fre

Konjugatregeln och kvadreringsreglerna

76-78

7

Mån

Faktorisera

79-80

 

Tis

2.2    Andragradsekvationer

Enkla andragradsekvationer

82-83

 

Ons

Kvadratkomplettering

84-85

 

Fre

En lösningsformel: pq-formeln

86-88

8

Mån

Sportlov

 

 

Tis

Sportlov

 

 

Ons

Sportlov

 

 

Fre

Sportlov

 

9

Mån

Mer om ekvationer

96-97

 

Tis

Komplexa tal - en introduktion

98-100

 

Ons

2.3    Andragradfunktioner

Andragradsfunktionens graf

102-105

 

Fre

Utvecklingssamtal

 

10

Mån

Andragradsfunktionens största/minsta värde

Tillämpningar

106-112

 

Tis

2.4    Exponentialfunktioner och logaritmer

Potenser och potensekvationer

114-115

 

Ons

Potensfunktioner och exponentialfunktioner

116-117

 

Fre

Exponentialekvationer och logaritmer

118-120

11

Mån

Logaritmlagarna & logaritmer med olika baser

121-123

 

Tis

Tillämpningar på exponentialekvationer

125-129

 

Ons

Räkna ikapp! / Repetitionsuppgifter

 

 

Fre

Prov kapitel 2

 

12

Mån

3.      Geometri

3.1    Vinklar

Yttervinkelsatsen

 

148-151

 

Tis

Randvinklar och medelpunktsvinklar

153-156

 

Ons

3.2    Likformighet

Topptriangelsatsen och transversalsatsen

157-161

 

Fre

Area – och volymskala

162-164

13

Mån

Kongruens

168-169

 

Tis

3.3    Koordinatgeometri

Avståndsformeln

172-173

 

Ons

Mittpunktsformeln

174-175

 

Fre

Räkna ikapp!

 

14

Mån

Räkna ikapp!

 

 

Tis

Repetitionsuppgifter

 

 

Ons

Prov kapitel 3

 

 

Fre

4.      Statistik

4.1    Statistiska metoder

Sammanställning och presentation av mätdata

 

188-190

15

Mån

Population, stickprov och urvalsmetoder

191-193

 

Tis

Några felkällor vid statistiska undersökningar

194-196

 

Ons

4.2    Läges- och spridningsmått

Lägesmått: Medelvärde, median, typvärde

198-201

 

Fre

Variationsbredd, Kvartilavstånd, lådagram

202-206

16

Mån

Påsklov

 

 

Tis

Påsklov

 

 

Ons

Påsklov

 

 

Fre

Påsklov

 

17

Mån

Standardavvikelse

208-211

 

Tis

4.3    Normalfördelning

Egenskaper hos normalfördelat material

216-219

 

Ons

4.4    Modellering

Funktionsanpassning och regressionsanalys

220-222

 

Fre

Räkna ikapp! / Repetitionsuppgifter

 

18

Mån

Räkna ikapp!

 

 

Tis

Lov

 

 

Ons

Lov (första maj)

 

 

Fre

Prov kapitel 4

 

19

Mån

Inför NP

 

 

Tis

Inför NP

 

 

Ons

Inför NP

 

 

Fre

Inför NP

 

20

Mån

Inför NP

 

 

Tis

Inför NP

 

 

Ons

Inför NP

 

 

Fre

Inför NP

 

21

Mån

Inför NP

 

 

Tis

Inför NP

 

 

Ons

Inför NP

 

 

Fre

Rester/programmering

 

22

Mån

Rester/programmering

 

 

Tis

Rester/programmering

 

 

Ons

Rester/programmering

 

 

Fre

Lov: Kristi Himmelsfärds dag

 

23

Mån

Rester/programmering

 

 

Tis

Rester/programmering

 

 

Ons

Rester/programmering

 

 

Fre

Lov: nationaldagen

 

24

Mån

Rester/programmering

 

 

Tis

Rester/programmering

 

 

Ons

Skolavslutning!

 

 Lärare:

Vasam Mazraeh vasam.mazraeh@utb.tierp.se

Arbetsrum: 2-103

Lärobok: Matematik 5000 2c, av Alfredsson med flera.