👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Särskolan 7-9

Skapad 2019-01-15 09:39 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Denna termin skall vi arbeta med tema havet. Uppgiften denna termin går ut på att kunna lära sig att mäta med en linjal och att kunna sätta ut mått på en liten ritning. Dessutom skall du lära dig hur man kan tillverka något som du själv fått en idé ifrån att göra. När du utvecklar din idé får du lära dig hur man använder olika verktyg. Du får också lära dig hur man målar på rätt sätt. Tema havet kan ha många användnings områden. Man kan tänka sig att det finns mycket i havet som man skulle kunna tillverka.

Innehåll

Du skall från din idé skapa ett alster ( den sak som ni tänker bygga) genom att först göra en skiss där du får en första bild och ditt först intryck på hur det du tänker bygga kan komma att se ut. När du är nöjd skall du börja att göra en ritning där alla mått och detaljer finns med, tänk på att ju noggrannare du är desto lättare kommer du att ha det när ni sedan skall bygga ert alster.  Tänk på att pröva och ompröva hela tiden under ditt arbete för att få fram det precis så som du vill ha det.

Under terminen och kommer vi att titta på hur duktig du är på de olika Tekniker .

 

Lycka till

Peter

Matriser

Sl
Slöjd Särskolan 7-9

E
C
A
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
 • Sl
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Eleven kan **medverka** i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg och material. Eleven kan också **medverka** i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material. Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material. Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett **väl fungerande** sätt.
Slöjdens arbetsprocesser
 • Sl
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Utifrån undersökningar av slöjdföremål **bidrar** eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion. Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven **enkla** resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion. Dessutom för eleven **enkla** resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven **välutvecklade** resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion. Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om trender och traditioner i olika kulturer
Slöjden i samhället
 • Sl
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter **medverkar** eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i **välutvecklade omdömen** om olika arbetsprocesser.