👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter åk 3

Skapad 2019-01-15 11:06 i Skulltorps skola F-5 Partille
En LPP för ett kombinerat arbetsområde med Slöjd och NO där eleverna konstruerar och försöker bygga en valfri insekt
Grundskola 3 Slöjd NO (år 1-3)
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. I det här arbetet tittar vi närmare på insekters uppbyggnad och särdrag och försöker forma valfria insekter i trä och metall.

Innehåll

 Slöjd och NO / insekter

Vad ska vi lära oss?

Vi kommer att arbeta med och träna på förmågan att forma trä och metall.Vi kommer se närmare på hur en insekt är uppbyggd med dess olika delar.  
Vi skall också träna på att göra skisser. 
Vi skall träna på att pröva våra beslut och att ompröva dvs att våga prova våra egna ideer och inte vara rädda för att göra fel.  

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta: Vi kommer titta på bilder och filmer av olika insekter och fundera på hur de fungerar och hur de är uppbyggda. Vi kommer sedan individuellt att välja varsin insekt som vi skall förstora och försöka forma i trä.
 

Vi kommer arbeta med det här projektet under vt 2019

Varför ska vi göra det här?


De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap , verktyg och hantverkstekniker.
 • Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter. 
 • Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp och uttryck. 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

Att vi kommer observera hur du arbetar under lektionerna och hur mycket stöd utöver instruktionen du behöver. 
Att vi kommer lyssna på hur du berättar om din process och hur du motiverar dina val. 
Att vi kommer läsa hur du skriver om ditt projekt .  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3