Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NÖFO:s mall för undervisning

Skapad 2019-01-15 11:21 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
Beskriv valt område för undervisning här. Koppla till valda prioriterade mål enligt Lpfö, arbetsplan och plan mot kränkande behandling.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

(Förståelsekartor, observationer mm?)

 

Syfte och mål      

Varför ska i erbjuda barnen detta? (Kopplingar till läroplanen görs nedan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

Vad ska vi ge barnen möjligheter att förstå/utveckla?

 

Vi ser utveckling när

Hur ser vi att ett lärande skett?

 

Genomförande  

Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig? 

När kan de lära sig det? 

Vad behöver vi förändra och utveckla i miljö/material?

Hur organiserar vi barngrupp och pedagoger?

Hur förbereder vi varje undervisningstillfälle?

Hur behöver pedagogen/pedagogerna förbereda sig?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: