👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk.7

Skapad 2019-01-15 12:19 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Teknik
De senaste 15 åren har en digitalisering skett och allt fler jobb är digitala och finns på internet eller i appar. Någon måste skapa programmen som vi alla använder i våra datorer och i våra telefoner. Framtidens program kommer förmodligen skrivas av några av er. Alla bör därför förstå lite om programmering och de risker som finns när allt viktigt finns i koder på internet. Tillgängliga för hackers om man inte skyddar sin digitala identitet.

Innehåll

Mål för arbetet

Du kommer under kommande veckor arbeta med programmering. Du kommer lära dig göra spel och lära dig grunderna inom detta. Du kommer därefter fördjupa dig i samhällets uppbyggnad och de risker som finns när du lägger upp ditt liv och dina privata uppgifter på nätet. Det är smidigt på många sätt att alltid vara uppkopplad, men du blir då sårbar för hackers och nätfiske. Målet är alltså att även lära sig grunderna i nätetik och vad du kan göra för att skydda dig på internet. 

Vad ska du kunna?

 • Du ska kunna undersöka en teknisk lösning i vardagen som där programmering används.
 • Du använder då begrepp som är vanliga inom programmering, exempelvis kod, script och loop.
 • Du beskriver under arbetets gång olika delar som behövs för programmering och hur dessa leder till att program fungerar och ger programmet en funktion.
 • När du programmerar väljer du mellan olika handlingsalternativ som leder dig framåt i ditt arbetet. Det viktiga är att du vågar göra fel och lära dig av dem,
  så att du kommer framåt i ditt arbete.
 • Du för anteckningar och kan då beskriva de problem du träffar på när du programmerar och sedan beskriva hur du gjorde för att lösa problemet. Du kan då presentera den
  programmering som du använt på ett sådant sett att en klasskamrat skulle kunna använda den för att lösa ett liknande problem.
   

Vilka förmågor ska du träna?

 • Du ska träna på att kommunicera genom programmering.
 • När du programmerar kommer du behöva analysera och värdera ditt arbete för att komma vidare i ditt arbete. Det handlar om att våga göra för att lära dig av de fel som du
  kommer träffa på när du programmerar.
 • Du ska träna dig i att se möjligheter och risker med internet.
 • Du ska träna på att dokumentera ditt arbete.

 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer programmera självständigt för att lära dig grunderna i programmering. Målet är att testa sig fram och pröva och ompröva sig fram.

Genomgång och diskussioner kommer genomföras om risker på internet och nätetik.

Aktiviteter:

 • Du kommer programmera på hemsidan "Hour of code". Där gör du ett "flappy-spel" och ett "Blockly- game". Syftet är att få grunderna i block-programmering.
 • Vi kommer diskutera i mindre grupper om programmering och var den finns. Dessutom kommer vi prata om vilka risker det finns med internet och skadlig kod. 
 • Vi att programmera "Lego mindstorms", här kommer du träna på dokumentera ditt arbete och skriva en loggbok där du beskriver vilka problem du stöter på när du programmerar och hur du valt att lösa de problemen.

Elevinflytande:

Beroende på hur snabbt du kommer lära dig programmera, kommer vi tillsammans anpassa utmaningar som du känner är meningsfulla. 

Bedömning:

När du programmerar "Lego mindstorms" kommer jag titta extra på hur du testar dig fram och lär dig av dina fel i programmeringen. Jag kommer också läsa din loggbok, där du beskriver just de problem du träffat på och hur du valt att lösa dem. Din förmåga att kommunicera i loggboken, men också muntligt i diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Bedömning av problemlösningsuppgift med programmering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att:
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Du strävar efter en mer utvecklad uppgiften och avancerad programmering än vad uppgiften från början avsedde.
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med lite stöd leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen arbetar du självständigt och utvecklar egna handlingsalternativ som ger en mer utvecklad uppgiften och avancerad programmering än vad uppgiften från början avsedde.
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Du strävar efter en mer utvecklad uppgiften och avancerad programmering än vad uppgiften från början avsedde.