Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter VT 2019 åk 4

Skapad 2019-01-15 14:04 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med att läsa, tolka och skriva egna dikter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Dikter kan vara korta, långa, rimma eller inte rimma.

Dikter kan var både lätta och svåra att förstå.

Vilka dikter fångar ditt intresse?

Förhoppningsvis kommer du att få inspiration till att både läsa och skriva dikter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att:

* kunna uttrycka dina tankar och åsikter i skrift

* kunna förstå och tolka dikter

*kunna läsa upp dikter inför andra

*kunna använda bilder för att förstärka budskapet i dina bilder

 

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas

Din förmåga att:

  • utifrån egna erfarenheter tolka dikter och föra resonemang om dikters budskap
  • skriva dikter och använda dig av respons för att förbättra dina dikter
  • rita/välja en bild som förstärker din text 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med dikter under ca fyra veckor. Planeringen ser ut som följande:

  • Genomgång av vad som kännetecknar en dikt och några olika slags diktformer.
  • Tillsammans, parvis och enskilt läsa, analysera och tolka dikter.
  • Gå igenom olika strategier för att skriva dikter.
  • Tillsammans och enskilt skriva dikter.
  • Ge respons på andras dikter, och bearbeta sina egna dikter utifrån respons från andra.
  • Rita och/eller välja bilder som förstärker diktens budskap.

      Avslutningsvis kommer vi att på något sätt redovisa våra dikt
     -läsa upp dikterna för klassen, läsa dikterna för vår fadderklass
     -hänga upp dikterna i klassrummet

 

      Bedömning- vad och hur

      Vi kommer att bedöma hur väl:

      * du känner igen olika slags dikter

      * du kan uttrycka egna tankar och upplevelser i dikten

      * du kan förstå budskapet i en dikt

      * du kan kombinera bild och text

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: