👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I-länder & U-länder

Skapad 2019-01-15 14:18 i Gottsundaskolan Uppsala
En elevredovisning av ett i- eller u-land.
Grundskola 7 Geografi
De sista veckorna med geografin kommer vi arbeta med i- och u-länder. Dels kommer vi prata lite om vad begreppen betyder, och ni kommer få presentera ett valfritt land och fundera på om det är ett i- eller u-land. Uppgiften ska vara klar senast vecka 4.

Innehåll

Arbetet kommer gå till genom lärarledda genomgångar och självständigt arbete där ni presenterar ett i- eller u-land.

Det självständiga arbetet är att ni antingen gör:

 - en PowerPoint-presentation om ett land, filmar när ni presenterar denna och skickar den till läraren

 - ett Word-dokument på maximalt två sidor där ni beskriver landet.

 

Uppgiftsbeskrivningen ligger i ett separat dokument.

Ni kommer också få genomföra en självbedömning, se separat dokument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9