Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, Religion

Skapad 2019-01-15 15:23 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
Människor kan ha olika religioner. Vi ska undersöka vad som kan vara anledningar till att vi tillhör olika religioner och vad det kan innebära att tillhöra en viss religion.

Innehåll

Innehåll:

Människor kan ha olika religioner. Vi ska undersöka vad som kan vara anledningar till att vi tillhör olika religioner och vad det kan innebära att tillhöra en viss religion.

Vi kommer också att lära oss vad några religioner har som kännetecken. 

I Bibeln finns många berättelse. Du kommer att få bekanta dig med några avdem. Vi kommer också att undersöka hur kristendomen i skolan har förändrats över tid.

 

Hur vi kommer att arbeta:

Vi kommer att läsa ur material vi har på skolan.

Vi diskuterar och formulerar tillsammans svar på de frågeställningar vi arbetar med.

Vi tittar på kortare filmer och sammanfattar den nya kunskap vi tagit till oss.

 

Vi kommer mest att arbeta tillsammans i mindre grpper och i helklass, men även en och en.

 

Bedömning:

Jag bedömer ditt arbete under lektionstid, både det arbete du gör skriftligt och muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: