👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2019-01-15 16:35 i Eriksdalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Räta linjens funktion y=kx+m introduceras. Koordinatsystem, förändringsfaktor, procent tolkning och arbete med grafer dyker också upp.

Innehåll

Konkretiserade mål, (du ska kunna):

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra vardagliga beräkningar med procent. Kunna beräkna delen, andelen och det hela.
  • använda metoden förändringsfaktor för att kunna beräkna en förändring.
  • använda matematikens uttrycksformer för att kunna beskriva och rita in punkter i ett koordinatsystem.
  • använda matematiska begreppen grafer och funktioner och kunna lösa problem där det förekommer.
  • beskriva linjära funktioner matematiskt och kunna använda linjära funktioner för att lösa vardagliga problem, tex förändringar och förändringstakt.
  • använda och analysera och se samband mellan begrepp: procent, procentenhet, promille, förändringsfaktor, funktion, koordinatsystem, x- och y-axel, origo, koordinat, linjär funktion, värdetabell, graf, oberoende variabel, beroende variabel, riktningskoefficient och proportionalitet.
  • göra rimlighetsbedömningar av dina resultat.
  •  

I undervisningen ska vi: Arbeta i boken s. 106-153, lösa problem i grupper, kahoot och genomgångar med bla whiteboards. De som vill får flera svåra uppgifter att arbeta med.

 

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Diagnos som kan räknas som E-prov, prov och inlämningsuppgifter.