👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP, Språk och kommunikation.

Skapad 2019-01-15 18:42 i Lorensberga F-6 Ludvika
Grundskola F – 9
Vi uppmärksammar och stödjer barns tankar, åsikter och argument.

Innehåll

Vi vill skapa fler tillfällen för barn att sitta ned och komma till tals och uttrycka sina åsikter.

Därför kommer vi att lägga mer fokus på fritidsråd, samling, elevinflytande, utvärderingar och återkopplingar från ett barnperspektiv.

Mellan v 3 till v 7 kommer detta att pågå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -