👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 19, 6C Procent, Bråk och sannolikhet

Skapad 2019-01-15 19:04 i Torpskolan Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för D-laget
Grundskola 6 – 9 Matematik

Innehåll

Undervisningen

I undervisningen kommer du att få uppdrag och problem att lösa enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att få möjlighet att resonera kring bråkens värde och kring räkneregler och strategier tillsammans med din lärare och dina klasskamrater.

LYCKA TILL!

Förmåga 1 Begrepp du ska kunna använda efter området

Följande begrepp ingår i arbetsområdet
Försök att använda så många som möjligt av dem i dina redovisningar

·        täljare, nämnare, kvot

·        Bråk, bråkandel

·        bråkform, decimalform, procentform

·        blandad form, bråkform

·        förkortning, förlängning

·        andel, antal

·        delen, andelen, det hela

·        procent, del och helhet

Förmåga 2 Metoder du ska kunna använda efter området

·        Metoder för att jämföra olika bråks värde

·        metoder för att beräkna en bråkandel

·        Metoder för att förlänga och förkorta ett bråk

·        Metoder för att växla mellan bråkform och blandad form

·        Metoder för att addera och subtrahera med enkla tal i bråkform

·        Metoder för att växla mellan bråkform, procentform och decimalform

·        Metoder för att räkna ut en del av en helhet om du känner till procentandelen

·        Metoder för att räkna ut enkla procentandelar

·        Förklara vad som menas med sannolikhet.

·        Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

Förmåga 1 Problemlösning

Träna på att anpassa strategier och metoder till problemets karaktär.

Träna på att beskriva hur du gått tillväga då du löst problemet.

Försök att hitta andra sätt att lösa problemet på. Berätta vilket sätt du tycker är bästa sätt att lösa problemet på och varför du tycker så.

Kontrollera att ditt svar är rimligt och på att förklara hur du vet att det är det.

Några tips för ditt problemlösande hittar du här:

1.     Läs igenom hela problemet.

2.     Försök att förstå problemet, rita en bild om problemet så att det är lättare att förstå det

3.     Gör upp en plan över hur du skulle kunna lösa problemet

4.     Genomför din plan. Det är först nu du börjar räkna!

5.     Se tillbaka på din lösning. Kontrollera att svaret är rimligt. Är det orimligt går du tillbaka och testar en annan plan!

Förmåga 4 Kommunikation

Träna på att ha en tydlig struktur på dina skriftliga redovisningar. Det ska vara lätt att följa dina beräkningar och vem som helst ska förstå vad du räknat ut utan att de ser uppgiften.

Tänk på att

·        likamedtecknet ska vara i höjd med bråkstrecket, när du arbetar med tal i bråkform

·        de hela andelarna ska vara i höjd med bråkstrecket då du skriver bråk i blandad form

Träna på att använda olika representationsformer när du pratar om procent, det kan vara bilder, tallinjer, diagram, symboler, konkret material.

Träna på att muntligt redogöra för dina resonemang. Ställ frågor som...
Hur kommer det sig att det blir så...?
Hur vet jag att detta är sant...?
Vad skulle hända om ...?
... till dig själv och försök att besvara dem högt för dig själv

Kontrollera alltid att ditt svar är rimligt.

Förmåga 5 Resonemang

Här förklarar du hur du tänker varför du gör som du gör. Man kan även visa förmågan genom att förklara hur andra kan ha tänkt i en uppgift. Du sätter ord till dina lösningar och metoder.

 

 Följande delar från matteborgen kommer vi att använda samt olika extramaterial.

 • Borgen s40-47 (Procent)
 • Borgen s116-117 6B boken och stenciler (bråk)
 • Borgen s48-50 (Sannolikhet)
 • Borgen s53  Diagnos 
 • Repetition/Fördjupning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris åk 6

E
C
A
Problemlösning
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
 • Ma
Eleven har kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i vardagen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
 • Ma
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
 • Ma
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till situationen.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till situationen.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till situationen.