👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, talområdet 0 - 1 000 000

Skapad 2019-01-15 19:37 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Matematik
Dags att lära känna större tal och lära oss jämföra, avrunda och göra beräkningar med dem.

Innehåll

Inledning:

Vi ska nu arbeta med taluppfattning och tals användning i din vardag. Du kommer att fördjupa dina kunskaper och din förståelse för positionssystemet i ett utökat talområde. Du kommer också få bekanta dig med om hur man räknar på ett ungefär samt bedöma om dina svar är rimliga.

               

 Vad?

Du kommer få lära dig:

- positionssystemet i ett utökat talområde.

- dela upp tal i talsorter.

- att namnge, skriva och tolka tal inom talområde 0 - 1 000 000.

- att jämföra och storleksordna tal.

- de olika talens grannar, talföljd och talmönster.

- att avrunda tal.

- att kunna göra beräkningar med stora tal inom de fyra räknesätten, med både huvudräkning och med uppställningar.

- att använda och utnyttja dina redan kända kunskaper i ett utökat talområde.

- att kunna uppskatta.

- att kunna läsa av och tolka information i enkla tabeller.

- problemlösning i ett utökat talområde.

 

          

 Hur?

I vår undervisning kommer vi att ha:

- Genomgångar

- Gruppuppgifter

- Eget arbete

- Spel och användning av Ipad

- Diskussioner

        

 Varför?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättning att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och tolka data. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjligheter att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Se centralt innehåll, läroplansmål, kunskapskrav samt syfte längst ner!

 

 

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- förstå att talens olika platser i positionssystemet har olika värden.

- dela upp tal i talsorter.

- att namnge, skriva och tolka tal inom talområde 0 - 1 000 000.

- att jämföra och storleksordna tal.

- följa en talföljd och talmönster.

- att avrunda tal.

- att kunna göra beräkningar med stora tal inom de fyra räknesätten, med både huvudräkning och med uppställningar.

- att använda och utnyttja dina redan kända kunskaper i ett utökat talområde.

- att kunna uppskatta.

- att kunna läsa av och tolka information i enkla tabeller.

- lösa problem i ett utökat talområde.

- ta ansvar för dina studier.

 

                 

 

6. Ämnesspecifika ord:

talsorter: hundratusental, tiotusental, tusental, hundratal, tiotal, ental

talets grannar, talmönster, talföljd

addition, subtraktion, multiplikation, division

avrunda, ungefär lika med-tecken

storleksordna, jämföra, uppskatta

diagram