👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3D-modellera

Skapad 2019-01-16 07:43 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F – 9
3D-modellera ett föremål efter beskrivning.

Innehåll

Mål för projektet 

Du skall: 

 • 3D-modellera ett föremål efter beskrivning. 
 • Skriva i programmet Word en loggbok och i loggboken beskriva hur arbete gick till (om din arbetsprocess), vilka problem uppstod samt en reflektion av det färdiga föremålet, på vilket sätt kunde du göra det lite bättre 
 • Känna till något datorprogram för modellering av ett föremål, ThinkerCad.
 • Dela loggboken med din lärare. (Word)
 • Dela din ritning med din lärare. (Tinkercad 
 • Om du vill, göra om ditt föremål så att det blir ännu bättre

 

Arbetssätt

 

Vi har gemensamma genomgångar av arbetsverktyget TinkerCad. Jag har visat funktioner och gjort en enkel modellering. Du arbetar efter en byggbeskrivning och det finns byggbeskrivningar på papper och filmer som visar hur du modellerar. 

 

 • Maxmått på färdiga föremålet 30x50x10
 • Föremålet kan endast skrivas ut i en färg. Vit, blått
 • Föremålet kan efter utskrift målas. 

 

Bedömning 

 • Du har modellerat och gjort uppgiften efter beskrivning.
 • Föremålet håller storleken och är genomarbetad.
 • Du skall ha lämnat in en loggbok om din arbetsprocess.

 

Matriser

3D-modellera

Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Har påbörjat men inte modellering men inte gjort klart
Du följer beskrivning använder filmer och med vissa ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att kunna skapa ett 3d föremål.
Du följer beskrivning använder filmer och med relativ goda ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur ingående delar samverkar för att kunna skapa ett 3d föremål
Du följer beskrivning använder filmer och med relativ goda ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur ingående delar samverkar för att kunna skapa ett 3d föremål
Har ännu inte själv gjort uppgiften.
Du har prövat idéer och gjort enkel modellering med byggbeskrivningar som stöd.
Du har prövat och omprövat idéer och gjort utvecklade modellering efter beskrivning där du visar på förståelse. Du arbetar med stöd så att du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Du har systematiskt prövat och omprövat idéer och gjort välutvecklad förståelse för 3d modellering och genomarbetad modellering. Du arbetar med stöd så att du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Har inte gjort någon dokumentation eller redovisning.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.