Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2019-01-16 08:44 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje dag kan vi se på tv och läsa i tidningen om ekonomi. Ekonomi är något som berör alla i samhället på antingen ett eller annat sätt. På grund av detta är det viktigt att känna till hur grunderna i samhällets ekonomi fungerar. Vi kommer att arbeta med detta område under vecka 6 - 10.

Innehåll

Du ska...

 • ...Kunna förklara vad som menas med det ekonomiska kretsloppet. (Vilka delar ingår i det och hur påverkas kretsloppet vid hög- och lågkonjunktur.)
 • ...Kunna förklara hur det svenska skatte- och momssystemet fungerar och hur det påverkar landets välfärdsstruktur.
 • ...Kunna förklara hur länder och regioners ekonomier hänger samman.
 • ...Kunna förklara viktiga delar i det svenska välfärdssamhället och hur stort individens eget ansvar är för att välfärdssamhället ska ...fungera.
 • ...Vet vad banker och riksbanken har för funktion
 • ...Kunna förklara hur utbud och efterfrågan styr en varas pris.
 • ...Veta hur ekonomiska "bubblor" bildas och spricker.
 • ...Kunna förklara och se skillnader på de olika ekonomiska systemen (marknads- plan - och blandekonomi)
 • ...Kunna förklara vad BNP, bruttonationalprodukt är och vilken kritik som riktas mot den.
 • ...Känna till och kunna förklara några begrepp som hänger i hop med samhällsekonomi ex. produktionsfaktorer, aktie, statsskuld, konkurs, högkonjunktur, lågkonjunktur, konjunkturcykel, inflation, deflation, konkurrens, monopol, kartell.

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Egen läsning, främst i läroboken, men även annat material.
 • Klassdiskussioner.
 • Skriftliga uppgifter
 • Film

Redovisning

 • Skriftligt prov
 • Deltagande vid diskussioner under lektioner

 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap Kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Undersöka strukturer i samhället
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: