👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2019-01-16 09:23 i Påarps skola Helsingborg
Arbetsområdet belyser behov av teknik och teknikutveckling. Samt de fem enkla maskinerna och mekanikens gyllene regel. Vidare tar arbetsområdet upp skillnaden mellan skiss och ritning och vad en uppfinning är. Sammanfattningsvis tar det upp grunderna i teknik.
Grundskola 7 – 9 Teknik
I det här arbetsområdet ska du genom dina frågor och andras frågor diskutera och lösa problem om vad teknik är. Du kommer tillsammans med andra i klasskompisar resa bakåt i tiden och blicka framåt för att upptäcka och förstå hur tekniken har utvecklats från den tidiga människans samhälle fram till idag och hur det kan tänkas utvecklas i framtiden. Du kommer också prova på hur det är att skapa en produkt där du kommer att träna på att skissa och rita. Bedömningen kommer att utgå från färdig skiss, ritning och en fysisk produkt. Fortlöpande bedömning sker i muntliga samtal och redovisningar.

Innehåll

Innehåll lektioner

Lektioner

Innehåll lektion

bedömning

2  

·         Diskutera tillsammans vad teknik är.

·         Fundera över vad vi har för tekniska lösningar omkring oss

·         Tilldelade uppgifter på clioonline

Läser elevernas tankar kring vad teknikutveckling är och vad det beror på.

Muntlig återkoppling till alla och vad eleverna behöver träna och fundera vidare på.

3

·         Muntlig återkoppling på elevernas tankar kring teknikutvecklingen och vad utvecklingen beror på.

·         Gemensam uppstart på nästa uppgift.

Vilka grundläggande behov har människan för att överleva?

·         Uppgift; grupparbete om 2 och 3 elever.

Öde Ö; lösa problem för att få mat, värme och skydd.

 

 

Återkoppling på inlämnade lösningar till hela klassen.

4

Vad gjorde vi förra gången?

Vilka grundläggande behov har människan för att överleva?

·         Varför utvecklas teknik? Gemensam genomgång och diskussion. Vi lyfter några aspekter.

·         Rita en tidslinje från trumman som ett sätt att kommunicera fram till dagens smarta telefoner.

·         Ge exempel på varför människan har behov av att kommunicera över längre sträckor.

 

 

 

Återkoppling på exempel, muntligt

 5

·         Gemensam uppstart: Hur börjar man ta fram en idé på en teknisk lösning?

·         Vad är skillnad mellan skiss och ritning?  Clio; tilldelat arbetsområde. Skicka in arbetet.

Återkoppling muntligt.

 

6

·         Träna på att skissa och rita volymen för grundformer.

Skriftlig och muntlig återkoppling på ritning och skiss individuellt. Formativ bedömning; Vad behöver du utveckla och bli bättre på.

7

·         Utveckla förra veckans ritning och skiss den muntliga återkopplingen.

Lämna in skiss och ritning för bedömning.

 

 

Bedömningstillfälle på ritning och skiss. Skriftlig återkoppling på unikum.

9

·         Du ska träna på analysera en uppfinning.

·         Tilldelat område på clio. Skicka in svar.

Återkoppling på dina inlämnade svar muntligt.

10

·         Gemensamt resonemang, Vad är analys av uppfinning och hur gör vi när vi ska analysera en uppfinning?

·         Lärpar ( läraren tilldelar dig en lärkompis/lärkompisar[VV-S1] .

·         Uppgift med lärkompisen: Vad har bilderna gemensamt? Dela och lämna in till läraren.

 

Muntlig återkoppling på sista uppgiften.

11

·         Introduktion av de enkla maskinerna. Utgår från vecka 10 uppgift.

·         Tilldelat arbetsområde clio

Återkoppling på inlämning från clio.

12

·         Vi tränar på de enkla maskinerna.

·         Filmklipp som handlar om de enkla maskinerna.

·         Avslutar med kahoot. Hur mycket kommer du ihåg av de enkla maskinerna?

Skriftlig återkoppling.

13

·         Prov och skriftlig bedömning på de fem enkla maskinerna.

Skriftligt bedömningstillfälle

·         Vilka är de fem enkla maskinerna

·         Hur fungerar de fem enkla maskinerna

·         Hur har det hjälpt människan? Ge eexempel.

14.

·         Introduktion: mekanikens gyllene regel.

·         Filmklipp

·         Genomgång av vecka 15 uppgift.

 

15

·         Praktisk uppgift i lärpar

Bedömningstillfälle. Läraren bedömer arbetet i klassrummet samt inlämning.

17

·         Framtidens teknik.

·         Du kommer att få bygga enligt bestämd planering.

Muntlig återkoppling på ditt arbete.

18

·         Slutför förra veckans bygge.

Bedömningstillfälle

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9