👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matisse!

Skapad 2019-01-16 10:38 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Collagearbete med inspiration av Matisse arbete
Grundskola 7 – 9
Collage och komposition!

Innehåll

Du ska, med inspiration av Matisses bilder, skapa ett eget collage.

Matriser

Matris i Bild

Rubrik 1

Detta måste jag visa att jag kan.
E
Här visar jag att jag är godkänd.
C
Här visar jag att jag är godkänd men också har utvecklat en större förmåga att kommunicera med bilder, för att uttrycka budskap, med olika material.
A
Här visar jag att jag har kommit långt i min förmåga att kommunciera med bilder, för att uttrycka budskap, med olika material
Aspekt 1
Jag genomför arbetet under utsatt tid och följer arbetsgången enligt instruktionerna. Jag kan framställa ett collage som berättar vem jag är på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt. Budskapet vem jag är går fram. Jag använder material och verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
Jag genomför arbetet under utsatt tid och följer arbetsgången enligt instruktionerna. Jag visar på en noggrannhet och en större känsla för detaljer under arbetets gång.
Jag genomför arbetet under utsatt tid och följer arbetsgången enligt instruktionerna. Jag kan använda material och verktyg på ett väl fungerande sätt. Jag visar på en noggrannhet och en stor känsla för detaljer under arbetets gång.