Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9 vt 20 - Women who changed the world

Skapad 2019-01-16 10:43 i Almåsskolan Mölndals Stad
I bet you have studied a lot of History. Here is a chance to work with som Herstory. In this project you get to travel around the English speaking world and meat som true Sheroes
Grundskola 8 – 9 Engelska
You are going to be working with a project called Women who changed the world. You will find out more about a woman from the English speaking world and prepare a 5 minutes presentation about her. As well as finding out what she is famous for, I want you to find out about what it was like being a woman at the time "your" woman was active and if it is different from today. I also want you to include some information about the country she comes from. When you do your research I want you to be critical of your sources and verify that they are correct by checking for alternative sources. As part of your presentation I want you to prepare a Power Point, a Prezi or similar visual aid. Make sure that you use pictures and text in a smart way to make your message clear to the rest of the class. Below I have listed the main purpose and content from the syllabus but naturally you will also be practicing all four skills (reading, speaking, listening, writing) during this project.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Syfte

Vi skall arbeta med att:

Utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De skall också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

You will learn about:

Different women and their influence on our society.

Different English speaking countries.

What to think about when you prepare a presentation.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

During the lessons you will do your research and start preparing your presentations. It is important that you are critical in your choice of sources. make sure you doube check your information. Remeber to use only English sources as your topics are English speakers and part of an English speaking culture.

 

Here are the questions you must include in your research:

• Who are you talking about?

• When did she live? 

• Where did she live? You have to include information about the country she is from.

• What was it like to be a woman at that time? (Were they allowed to vote? Could women go to school? Etc.) How is it different from what it’s like being a woman today? Would it have been different in Sweden?

• What is she famous for? (show examples)

• What do you think the world might have looked like without her input?

 

Prepare a 5 minute presentation where you use PowerPoint, Prezi, Emaze or any other optional presentation tool. 

Remember that you are only allowed to use key words if you have to have notes at all.

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

You will prepare and give a 5 minute presentation.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Ämnesmatris Lgr 11 – Engelska 7-9

Redogöra, diskutera & agera
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
– Presentera
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala & skriva
– Diskutera & jämföra
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: