Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigsgruppens planering för temat: Snö och is 2019

Skapad 2019-01-16 12:38 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Snö, is och vatten är för tillfället vår vardag ute på förskolegården. Vi arbetade med detta tema förra året i Nyckelpigsgruppen, och gör nu en uppföljning och upprepning med de barn som är kvar i Nyckelpigsgruppen och de nya barnen.

Innehåll

Nuläge

I nuläget är snö, is och vatten väldigt aktuellt i vår vardag på förskolan. Vi leker mycket ute och pratar om vädret varje dag. I Nyckelpigsgruppen arbetade vi förra året med temat: Snö och is och skrev i vår uppföljning att vi skulle ta upp temat i år igen. Det är för att barnen ska få en upprepning av kunskapen och förståelse för snö, is och vatten, samt att de nya barnen i Nyckelpigsgruppen ska få kunskap och förståelse också om ämnet.

Mål

Målet med att arbeta med temat snö och is är att utveckla förståelsen och kunskapen om ämnet.

Syfte

Syftet med temaarbete är att barnen ska få reflektera och lära sig av varandra, och få en ökad kunskap om snö, is och vatten.

 

Genomförande

Vi pratar med barnen under samlingarna och barnen får delge varandra sina erfarenheter av snö, is och vatten.

Tillsammans gör vi experiment och reflekterar om dem.

 

Dokumentation under lärprocessen

Pedagogerna som är närvarande i Nyckelpigsgruppen ska dokumentera de aktiviteter som sker i gruppen. De ska dokumenteras med ipads och sedan publiceras lärloggar på Unikum.

 

Ansvar

Sandra och Stina som är ansvariga för Nyckelpigsgruppen ska även ansvara att planeringen blir genomförd.

 

Uppföljning

Vi följer upp det vi gjorde förra året om temat: snö, is och vatten tillsammans med barnen och samtalar om deras tidigare lärloggar och fotografier från experimenten och temaarbetet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: