Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompis tema

Skapad 2019-01-16 12:55 i Vintrosa förskola Örebro
Under Ht- 17 kommer vi på ett lekfullt sätt arbeta med hur man kan göra för att vara en bra kompis detta utifrån 10 små kompisböcker (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur).
Förskola
Sociala samspelet och lek är en stor del av barnens vardag. Men i lekar uppstår lätt konflikter som kan vara svåra att hantera. Vi har märkt att barnen ibland bemöter varandra / folk som besöker förskolan med en tråkig attityd. Vi vill ge barnen vägledning och verktyg i hur man gör för att detta inte ska uppstå.

Innehåll

Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelt samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra
 • Svara varandra
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Visa känslor
 • Säga stopp
 • Hjälpa varandra 
 • Ta hand om varnadra/trösta

   

Vad/ När/ Vem

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra. Vi vill även få barnen medvetna om intigritet.
När: Genom temaundervisning, olika projekt och i leken.
Vem: Pedagoger och barn

Hur/metod

Vi använder oss av temasamlingar kopplade till "Tio små kompisböcker", och kompisfilmer  och utifrån det ha samtal/frågeställningar om vad som hände i boken/filmen. Vi tar  tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten genom att vara närvarande vuxna.

Olika sätt vi valt att dokumentera på

För att dokumentera kommer vi använda oss av lärloggen, ta kort som kommer att sättas upp på väggen i stora rummet under "paraplyet" och samtala med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: