👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokuppgift - år 9

Skapad 2019-01-16 13:34 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Du kommer att få läsa en valfri bok, och skriva loggbok.

Innehåll

Hej!

Du kommer att få arbeta med att läsa en valfri bok och skriva loggbok. Innehållet i loggarna ska vara kortfattade, du skriver kanske max 1/3 av ett A4 i storlek 14.

 

Logguppgift

Uppgifterna skriver du i ett dokument som du mailar till mig på malin.jeppssom@molndal.se.e

 

Första loggen

Du ska först skriva om något som kallas exposition. Expositionen är ett finare ord för början, det vill säga hur författaren inleder sin roman. Meningen med expositionen är att läsaren ska fastna för boken, att vilja läsa vidare. Titeln är ett sätt att fånga läsare. Vad heter din bok? Är det en bra titel? Sen är det också de första meningarna. Vad står det? Vilket intryck får du av meningarna? Vad tror du boken kan komma att handla om när du läser? Får du några föraningar? De första kapitlen är också viktiga. Här kan man få bakgrund till vad som boken ska handla om, en person kan förklara varför han eller hon väljer att berätta om detta. Läs noga och skriv sen om det som står i expositionen, inledningen, samt dina egna reflektioner.

Andra loggen

I denna logg ska du skriva speciellt om karaktärerna i boken. Du kan vara både huvud- och bikaraktärer, vem som helst som du tycker är intressant. Huvudpersonen (protagonist) är naturligtvis intressant att skriva om eftersom han eller hon är central för bokens handling, men det kan också dyka upp andra personer som du hellre skriver om, exempelvis en "motståndare" (antagonist). Du kan skriva om en, två eller tre personer, men inte fler, då blir det så "snuttigt". Skriv om hur personerna presenteras, hur du uppfattar dem, vad du tycker om dem, deras relationer till andra och hur de handlar. Skriv om personerna i boken och dina reflektioner om dem.

Tredje loggen

Skriv nu om miljöbeskrivningen. Kom ihåg att det inte bara är hur saker ser ut som är viktiga för miljön, utan det är också ljud, lukt, känsla och smak som är viktiga. Man kan inte rättvist beskriva ett sammetstyg utan att beskriva hur det känns mot huden. Man kan inte beskriva en förskoleklass om man inte säger något om hur det låter och så vidare. Leta efter alla tecken på miljöbeskrivning och skriv om du tycker att det är bra, för mycket eller för lite. Kan du se platserna framför dig när du läser? I så fall har författaren gjort ett bra jobb. Kan du inte se platserna, men tycker inte att det spelar så stor roll? I så fall kanske författaren har valt att fokusera på en annan del av boken än just miljöbeskrivningen. Beskriv alltså miljöerna och dina reflektioner till dem.

Fjärde loggen

Läs fyra femtedelar av boken och sammanfatta kort bokens handling, eller ännu mer specifikt, bokens konflikter. Det finns två typer av konflikter – externa och interna. En extern konflikt är mellan två eller flera personer. Kalle och Greta grälar varje dag och deras förhållande håller på att gå i kras, är ett exempel på en extern konflikt. Konflikter mellan gott och ont som i Sagan om ringen är också externa. En intern konflikt är när en människa slits mellan två idéer eller tankar. Grabben som vill lämna gänget med småkriminella han har hamnat med men som är rädd för att vara ensam, är ett exempel på en intern konflikt. Ska han stå för vad han tror på och vara ensam, eller ska han ha gemenskap med något han egentligen inte tycker om? Skriv om bokens externa och interna konflikter och dina reflektioner kring dem

Femte loggen.

Loggen ska nu handla om peripeti och upplösning. Peripeti är ett annat ord för vändpunkt. I vissa böcker är vändpunkten väldigt tydlig, pang så dör någon och allting ändras, eller polisen hittar den där viktiga ledtråden och mördaren åker fast. I andra böcker är det inte alls lika tydligt. En bok kan vara proppfull med små vändpunkter. Läs din bok noga och försök lista ut var du tycker att vändpunkten är. Efter peripetin kommer upplösningen. Det är då problemet löses. Tycker du att det är vettigt gjort? Har frågorna fått svar? Levde de lyckliga i alla sina dagar? Skriv om bokens vändpunkter och upplösning/slut och dina reflektioner om dem.

 

Lycka till!//Malin

 

Matriser

Svenska

Rubrik 1

Ej godkänt
E
C
A
Läsa med flyt
  • Sv  E 9
Insats krävs
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt, genom att på ett huvudsak fungerade sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett mycket gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Insats krävs
Genom att med göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande förståelse.
Genom att med göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att med göra välutvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Insats krävs
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra väl utvecklande och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsmannen
Insats krävs
Eleven kan också föra enklare resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklande och nyanserande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Historiskt och kulturella sammanhang
Insats krävs
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Insats krävs
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Insats krävs
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklande gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med relativ komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklande gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka välja ut och sammanställa
Insats krävs
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Insats krävs
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklande beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklande beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Insats krävs
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Insats krävs
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklande omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklande omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Samtal & diskutera
insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkel och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Muntliga redogörelser
Insats
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket och närliggande språk
Insats krävs
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.