👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2019-01-16 13:42 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 – 6 Geografi
Du kommer få lära dig allt om kartor och hur du kan använda dem.

Innehåll

Skriftlig pedagogisk planering

Ämne - Kartkunskap

Årskurs 5

Nationella och Övergripande mål;

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

 

Fokusförmågor/syfte:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·      göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 

 

 

Centralt innehåll:

 

  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

 

 

 

Genomförande:

 

·      Gruppdiskussioner

·      Orientering i närområdet

·      Arbete med digitala kartor

·      Uppgifter där de ska förklara hur de kan ta sig från punkt A till punkt B

·      Quiz

 

Elevinflytande och delaktighet:

Eleven kommer få möjlighet att välja att arbeta enskilt eller i grupp.

 

Kunskapskrav:

 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enklaresonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. 

 

 

Bedömning:

 

Bedömning kommer att ske efter kunskapsmålet här ovan. Men stöd från muntliga, skriftliga och digitala uppgifter.

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Kommer ske med hjälp av foto och barnens alster.

 

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 190107