👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och Islam

Skapad 2019-01-16 13:45 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Största delen av tiden kommer att ligga på Islam men vi kommer även gå igenom och jämföra med judendomen. Momentet judendom och islam avslutas med att vi ser och diskuterar kring filmen "Den gröna cykeln". Innan ämnet religion avslutas kommer vi också att gå igenom och jobba med källors trovärdighet och relevans.

Innehåll

Ni ska få lära er följande:

Judendom

Islam

- Om judarnas historia (Abraham, Mose, diasporan, förföljelser och tillbaka till Israel)


-Synen på Jesus. Synen på Gud. 


-Heliga texter, Tanakh (Tora), Talmud -   likheter/skillnader med Bibeln

 

-De olika inriktningarna ortodoxa, konservativa, liberala och sekulariserade


-Meningen med livet, vad händer efter döden. 


-Vilka som är judar. 

.

-  Om islams historia (Abraham och Muhammeds betydelse


-Synen på Jesus. Synen på Gud. 


- De 5 Pelarna


- Heliga texter Koranen - likheter/skillnader med Bibeln


- De olika inriktningarna shia och sunni


-Meningen med livet, vad händer efter döden. 


- Islam och samhället (kvinnosyn, sharia och fundamentalism)

 

Utvärdering: Prov sista lektionen v. 6. 

 

Sidor i Religionsboken 

68-71 Gemensamma drag

Judendom

Islam

73-78 Judarnas historia

79-84 Judendomens heliga skrifter

85-86 Läran 

88-89 Riktningar

94 Vem är jude?

98-99 SAMMANFATTNING

163-166 Islams historia

168-170, 177 Islams heliga skrifter

171-176 De fem pelarna

177 Sunna, sharia, domens dag

179-183 Riktningar

184-185 Islamism (fundamentalism), Islam i Sverige

186-188 Vardag och högtid (tideräkning, högtider, bli muslim, giftermål, begravning)

189-191 Kvinna och man, klädsel, äktenskap

192-193 SAMMANFATTNING

Ämnets syfte i Läroplanen

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

Centralt innehåll.

  • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

  • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

  • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

  • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

  • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Kunskapskrav

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. 

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kringcentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. 

Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. 

Dessutom för elevenutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskrivaförhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband medvälutvecklade och väl underbyggda resonemang. Uppgifter

  • Prov - Judendom och islam