👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i åk 1-3 VH10

Skapad 2019-01-16 14:09 i Valhallaskolan Halmstad
I musiken ska vi utveckla vår förmåga att spela och sjunga tillsammans. Vi ska kunna berätta vad vi tänker och känner när vi lyssnar på musik.
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll


Kunskapskraven

Du kan sjunga tillsammans med andra.

Du kan spela något instrument tillsammans med andra.

Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.

Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.

Du kan berätta vad som är typiskt för några instrument.

Du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik i åk 1-3

Rubrik 1

Godkänd
Du kan sjunga tillsammans med andra. Du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.
Du kan spela något instrument tillsammans med andra. Du kan berätta vad som är typiskt för några instrument.
Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.