Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker åk 7

Skapad 2019-01-16 14:13 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Vad har en skäggig man på en öde ö gemensamt med en rödhårig kanadensisk flicka och de tre musketörerna?

Jo, de är alla huvudpersoner i odödliga ungdomsklassiker!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Under området kommer ni att läsa en ungdomsklassiker samt kortare avsnitt ur några klassiska ungdomsböcker. Ni kommer att lära er vad som kännetecknar en ungdomsklassiker, lära er om genrens historia samt vilka några av de största författarna är.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- Din förmåga att tolka texter.
- Din förmåga att reflektera och uttrycka dina tankar om texter.
- Din förmåga att leda och delta i samtal om texter.

 

 

Matriser

Sv
Bedömning "Ungdomsklassiker"

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Tolka budskap
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
… möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Samtala i liten grupp
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
… förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. … anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
Loggbok.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: