Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modestadt Berlin

Skapad 2019-01-16 15:07 i Emanuelskolan Sjöbo
Köpa och beskriva kläder
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - elevens val
Målet är att du ska kunna gå in i en affär i ett tysktalande land för att handla kläder och skor. Du ska kunna be att få prova, fråga efter priset, be om andra storlekar, färger och mönster. Du förstår också vad expediten svarar.

Vidare ska du också kunna uttrycka vad du tycker om olika klädesplagg, om något är snyggt, för litet, för stort och vad du tycker om/inte tycker om. Du ska även bekanta dig med några kända klädesdesigners.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska kunna handla kläder och beskriva dem på tyska.

Arbetets arbetssätt och redovisning

Du ska:

- gå igenom ord för olika kläder
- skriva och spela upp dialogen på tyska.
- bekanta dig med ackusativ objektsform: einen, ein, eine
- tala om vad du tycker om och inte tycker om
- några verb som slutar på –ieren
- ge och svara på komplimanger på tyska angående tema kläder
- lära dig fraser som handlar om att prova och köpa kläder i en klädaffär
- beskriva kläder med färg, mönster, storlek, andra adjektiv
- kunna säga "tar av sig" och "tar på sig på tyska"
- på ett enkelt sätt kunna beskriva vad en person har på sig

 

Vi arbetar i i gleerups, med stenciler, ser klipp på youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=WuNeKP0AmPk (starka verb)

 

 

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

 Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Den kommer att grundas sig på din läsförståelse, din förmåga att förstå och använda nya ord och fraser som du lär dig samt på hur du visar dina förmågor muntligt och skriftligt vid uppgifterna. Du kommer att få respons löpande ifrån din lärare. Efter att du avslutat arbetsområdet kommer du även att få återkoppling i Unikum.

 

Uppgifter: 

Hör zu:

1. + 2 Was kauft Christina?

gleerups a381

 

Einkaufen 1-3

gleerups  a397

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Hören Kleider

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M1
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M1
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
  M1  4-9
 • Åsikter och känslor.
  M1  4-9
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M1  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M1  4-9
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.
  M1  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.
  M1  4-9

Matriser

M1
Moderna Språk 7-9, LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
Vad du förstår när du lyssnar Olika uppgifter i gleerups.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Interaktion

- hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
1
2
3
Hur du uttrycker dig muntligt
Litet ordförråd. Använder ofta fel ord. Liten eller ingen variation. Låg grammatisk nivå. Gör ofta fel som påverkar förståelsen. Långsamt tempo. Många tankepauser. Hackigt och svårt att följa. Uttalet är kraftigt påverkat av svenskan (eller ett annat språk). Svårt att förstå.
Godtagbart ordförråd. Använder ibland fel ord. Försök till variation. Godtagbar grammatisk nivå. Gör ibland fel som påverkar förståelsen. Godtagbart tempo. Några tankepauser. Tämligen bra flyt. Ganska lätt att följa. Uttalet kan till viss del vara påverkat av svenskan (eller ett annat språk). Ganska lätt att förstå.
Gott ordförråd som för det mesta används korrekt. Tydlig variation. Bra grammatisk nivå. Gör enbart fel som inte påverkar förståelsen. Bra tempo. Få eller inga tankepauser. Bra flyt och lätt att följa. Mycket gott uttal. Lätt att förstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: