👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter Barbro och Anna

Skapad 2019-01-16 16:02 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Tema Vinter
Grundskola 1 – 3 Matematik Svenska NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med årstiden vinter och studera vintertecken i vår närmiljö. Där ska vi se hur djur och växter har det på vintern. Vi ska lära oss om högtider som infaller på vintern.

Innehåll

Till dig som elev:

Vintern är en av våra fyra årstider. Det är mycket som händer under ytan och som vi kanske inte alltid tänker på.

Arbetsområdet:

Vi ska arbeta med årstiden vinter och studera vintertecken i vår närmiljö. Där ska vi se hur djur och växter har det på vintern.

Mål:

Ha kunskap om djurens och naturens förändringar på vintern.

Arbetssätt:

Med inspirationskällor från berättelser, filmer, enkla undersökningar i närmiljön och faktatexter svarar vi på våra frågeställningar.

Vi jämför och grupperar och ser likheter och skillnader. Vi avläser och sammanställer.

Redovisningsform

Vi dokumenterar vårt arbete i vår berättarbok. Boken kommer att innehålla text och bilder.

Bedömning

Du ska ha kunskap om att djur går i ide, flyttar och byter päls på vintern.

Du ska känna till trädens förändringar och skillnader mellan barrträd och lövträd.

 

Reflektion

Vet jag varför vissa djur går i ide, byter päls eller flyttar?

Vet jag vad som händer med träden på vintern och varför?

 Kan jag återberätta?

 

Till dig som lärare:

Vi ska arbeta med årstiden vinter och studera vintertecken i vår närmiljö. Där ska vi se hur djur och växter har det på vintern.

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11.

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr-11.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3