👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik Slöjd

Skapad 2019-01-16 16:21 i Grebbestadsskolan Tanum
Grunder stickning och virkning.
Grundskola 6 Slöjd
I detta arbete kommer du få välja mellan att virka eller sticka. Du kommer få lära dig grunderna i dessa tekniker. Vi kommer sticka/virka platta saker som grytlappar, disktrasor, mobilfodral, halstub, halsduk, handledsvärmare, halvvantar.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet och syftet meddetta arbetet är att eleven får lära sig grunderna i tekniken och att bygga vidare på självförtroendet, att få uppleva och lära sig nya tekniker och jobba i olika material. Dessutom att få en förståelse för hur de kläder vi bär tillverkas. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömer: 

- om och hur aktiv du är på lektionerna. (Sitter man av sin tid och inte jobbar kommer jag begära in komplettering).

- med vilken kvalite du har framställt 

- hur säker du har blivit på tekniken

- om du har egna ideer till ditt arbete

- hur du kan beskriva ditt arbete och arbetsinsats

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Startar upp med att se ett inslag av korrespondenterna från SVT play, de stickande männen i Chile. 

Diskussion efter programmet.

Arbetet startar v49 innan jul och fortsätter fram till V5.

Innan jul övar vi tekniken och efter bestämmer du vad det skall bli. 

 

Reflektionen görs genom att du spelar in dig själv och beskriver:

- vad du har lärt dig i detta arbetet

- hur din arbetsinsats varit

- hur resultatet blev (nöjd, missnöjd med och varför)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Elevens förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer.
Eleven kan slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Elevens förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt.
Eleven bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven formulerar och väljer eleven hanlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer eleven handligsalternativ som leder framåt.
Elevens förmåga att ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Elevens förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och resonera om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.