Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete kring sekter, frikyrkor eller naturreligioner och etik och moral.

Skapad 2019-01-16 17:18 i Toråsskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett individuellt arbete där eleverna valt en sekt, frikyrka eller naturreligion att arbeta vidare med och ta reda på fakta kring.
Grundskola 9 Svenska Religionskunskap
Arbete om någon sekt, frikyrka eller naturreligion och Etik och moral.

Innehåll

1.Etik och moral

Vi kommer också att jobba med etik och moral genom att fundera på olika moraliska frågeställningar utifrån olika etiska perspektiv och teorier. 

Anna kommer att lära er vilka etiska modeller det finns. Vi kommer utifrån dessa prata om olika etiska dilemman.  Vi kommer även att jobba med avsnittet etik på Digilär: https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/etik

Hur kan olika etiska modeller förklaras? 

 • Regeletik är en etisk modell där vissa handlingar alltid anses vara rätta, medan andra handlingar alltid anses vara felaktiga. 
 • Konsekvensetik är en etisk modell där följderna av en handling avgör om den är rätt eller felaktig. 
 • Dygdetik är en etisk modell där positiva egenskaper ska utvecklas och ligga till grund för ditt handlande.

Ni ska få lyssna på några avsnitt av Christers moraltest i P3. Ni ska under en lektion sitta i grupp och diskutera etiska och moraliska dilemman. Ni kommer att spela in er själva med iPad så Anna kan lyssna på er efteråt.

Välj två frågor och diskutera dem utifrån de tre etiska modellerna Regeletik, Konsekvensetik och Dygdetik. 

Här har ni förslag på frågor, men vill ni välja andra är det OK så länge ni är överens om dem på förhand.

·       Är det någon gång moraliskt acceptabelt att köpa sexuella tjänster och anta då att den som säljer tjänsten får bra betalt och att det inte finns någon hallick som tar åt sig en stor del av vinsten?

·       Är det moraliskt okej att döda djur för mat eller kläder, trots att vi kanske misstänker att djuren lider?

·       Är det moraliskt acceptabelt att döda 1 person för att rädda 10 personer?

·       Är det moraliskt acceptabelt för en försäljare av paraplyer att chockhöja priset på paraplyer när det regnar ute?

·       Med tanke på att individer har en självbestämmanderätt, är det moraliskt och etiskt OK att staten kan gå in och styra folk genom att bestämma att de t.ex. inte kan använda droger?

·       Är det moraliskt rätt att bomba ett land i Asien för att öka säkerheten i väst?

·       Är det ok att sälja en produkt genom att se till att den förknippas med lättklädda och sexiga kroppar?

·       De flesta tycker att vi ska ha juridiskt rätt till fri abort men bortsett från lagstiftningen, tycker du att det är moraliskt rätt att hindra en individ att komma till världen?

·       Är det moraliskt acceptabelt att döda i krig?

·       Är det någon gång moraliskt acceptabelt för boende på vårdhem och funktionshindrade att köpa sexuella tjänster?

·       Säg att en släkting till dig är obotligt sjuk och har svåra smärtor. Personen ber dig om hjälp att dö, ställer du upp?

·       Är det moraliskt acceptabelt att ljuga?

2. Faktatext om en sekt, frikyrka eller naturreligion

Du ska skriva en faktatext om en sekt, frikyrka, eller naturreligion. Du väljer själv. Jag kommer att hjälpa dig med några källor, men du ska hitta minst en källa själv. Tänk på att vara källkritisk. När du skriver källkritiken använder du dig av de frågor som du fått av mig. 

Faktatexten ska skrivas i löpande text med valfria underrubriker. 

Exempel på frågor du kan besvara i ditt arbete: 

När bildades gruppen/religionen?
Vem är ledare?
Hur många medlemmar finns det?
Var i världen finns gruppen/religionen?
Hur fungerar organisationen?
Vad är typiskt för just den grupp du valt?
Nämn några av gruppens kännetecken
Vad händer om någon går ur gruppen?
Varför du valde du just den grupp du gjorde?

Faktatexten ska vara inlämnad till Anna fredagen den 8/2 v.6 (dela dokument i word anna.uhlegard@kungsbacka.se). 

Uppgifter

 • Källkritik - mall

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9

Matriser

Re Sv
Bedömningsmatris i religionskunskap åk 7-9 Toråsskolan

På väg mot
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etiska begrepp och modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Informationssökning och Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Re Sv
Toråsskolans kunskapskrav i svenska åk 7-9

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skrivande
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, sammanställa och kritiskt granska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Källkritik
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: