👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi

Skapad 2019-01-16 19:03 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Kemi
Under detta arbetsområde ska vi lära oss mer om vilka näringsämnen som finns och dess betydelse för vår hälsa.

Innehåll

Planering och checklista inför provet delas även ut på lektion.

Vecka

Tisdag

 

Onsdag

 

Fredag

(halvklass)

Boken

3

 

Alkoholer

Kolhydrater 1:

Mono- och disackarider

 

Fotosyntes repetition

 

Lab: Alkoholers egenskaper

 

Utvärderingsfrågor lämnas in

s. 118-123

4

Kolhydrater 2: Polysackarider.

Snabba och långsamma kolhydrater, fibrer

 

Film ”Kroppsgranskarna”

Arbetsuppgifter till film

Lab: Stärkelse i livsmedel, enskilt genomförande + utvärdering

 

Bedömning av genomförande + utvärdering

s. 123-126

5

 

Diabetes, insulin mm.

 

Sötningsmedel – källkritik uppgift

 

Proteiner/enzymer

Matspjälkning

Lab: Trommers prov

s. 127-129

s. 132-133

6

 

Proteiner/enzymer

Fetter

Fetter

Lab: Amylaslab

 

Labrapport lämnas in i slutet av vecka 9

 

s. 132-133

s. 130-131

 

7

 

Skriva rapport

Repetition/plugga till prov

Prov på livets kemi

 

8

LOV

LOV

LOV

 

9

Skriva klart rapport

Start fysik

 

 

 

 

Bedömning: Deltagande under lektioner vid arbetsuppgifter, diskussioner och praktiska laborationer. Utvärdering av laborationer, laborationsrapport på "amylas laborationen" samt skriftligt prov fredag vecka 7.

Tips på filmer/klipp att titta på som repetition:

 

 

Kroppsgranskarna - det oemotståndliga sockret - film från urskola.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9