👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djungelboken

Skapad 2019-01-16 19:10 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Under vårterminens första månader kommer vi arbeta med TEMA DJUNGELBOKEN. Vi startar med att se och lyssna och sen ska vi skapa vår egen teater. Vi kommer därmed även skapa rekvisita och kostymer. Träna sång och dans och kroppsspråk och dialoger. Sedan kommer teatern att visas upp för kompisar och familj.
Grundsärskola 3 – 6 Estetisk verksamhet Motorik Kommunikation
Under vårterminens första månader kommer vi arbeta med TEMA DJUNGELBOKEN. Vi startar med att se och lyssna och sen ska vi skapa vår egen teater. Vi kommer därmed även skapa rekvisita och kostymer. Träna sång och dans och kroppsspråk och dialoger. Sedan kommer teatern att visas upp för kompisar och familj.

Innehåll

TEMA DJUNGELBOKEN

Under vårterminens första månader kommer vi arbeta med TEMA DJUNGELBOKEN. Vi startar med att se och lyssna och sen ska vi skapa vår egen teater. Vi kommer därmed även skapa rekvisita och kostymer. Träna sång och dans och kroppsspråk och dialoger. Sedan kommer teatern att visas upp för kompisar och familj.

SYFTE

 • # skapa genom bild, musik och slöjd,
 • # välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • # undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • # använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • #samspela med andra,
 • #tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • #söka information från olika källor, och
 • #använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • #använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang

 

VAD

 

         Estetisk framställning

  • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  • Färg, form och struktur. Deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  • Fotografering och filmande.
  • Sång- och danslekar.
  • Spel på musik- och rytminstrument.
  • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  • Rollspel, till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  • Presentationer och framträdanden, såväl med som utan digitala verktyg.

  Material, redskap och tekniker

  • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Samspela, tala och samtala

  • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbiblioteket eller med digitala verktyg.
  • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
 • Rörelse

  • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

 

HUR

 • # se på filmer och läsa böcker
 • # undersöka miljö natur och djur i djungeln
 • # göra egna tolkningar
 • # fundera över teater
 • # vad behövs?
 • # eleverna ska planera och välja upplägg kostymer rekvisita och rollfigurer
 • # vi lägger in träslöjd 1 gång/vecka och syslöjd 1 gång/vecka
 • # samla material från "vardagen" och återvinna till vad vi behöver
 • # träna rollspel
 • # träna kroppsspråk
 • # använda digitala verktyg för att skapa
 • # använda digitala verktyg för att få in film och musik i teatern
 • # göra inbjudningar
 • # göra biljetter
 • # ta emot publik
 • # använda ljus i olika nyanser och färger
 • # skapa med många olika material med många olika redskap
 •  
 • KUNSKAPSKRAV ÅR 9

 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

  Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

  Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att ......

Se matris

Matriser

MOT KOM ES
TEMA DJUNGELBOKEN

Nivå 1
DETTA KAN JAG
Nivå 2
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Aspekt 1
Du kan delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
Ny aspekt
Du deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Ny aspekt
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Ny aspekt
Du identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Ny aspekt
Du deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Ny aspekt
Du kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Ny aspekt
Du tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Ny aspekt
Du reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Ny aspekt
Du kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter
Ny aspekt
Du deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Ny aspekt
Du kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.