👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Expressionism

Skapad 2019-01-16 19:16 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Bild
Du ska få lära dig om Expressionismen. Både vad Expressionism är, om en känd konstnär inom inriktningen Vincent van Gogh och vilka material och verktyg som används.

Innehåll

Tid

Vecka 2-6.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om Expressionism. Vi ska träna förmågorna:

 • att kommunicera med och uttrycka med bilder för att visa hur man känner och vem man är
 • att skapa bilder på ett expressionistiskt sätt
 • att undersöka bilder inom Expressionism och av Vincent van Gogh
 • att analysera olika konstverk av den kända konstnären Vincent van Gogh

Konkretiserade mål:

 • kunna framställa bilder genom att använda den teknik med oljefärg som Vincent van Gogh använde sig av
 • kunna överföra sina bilder till en Ipad
 • känna till hur man bygger upp en bild genom färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund
 • Känna till teknik att måla med oljepastell och hur man målade inom Expressionism
 • Känna till konstnären Vincent van Gogh
 • känna till verktyg och material man kan använda när man målar med oljepastell
 • Kunna analysera egna och andras bilder

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Lära oss tekniken att skapa bilder som uttrycker hur vi upplever saker och hur vi känner oss
 • Lära oss hur man målar med oljepastell
 • Lära oss att bygga upp bilder med färg genom att måla över och få nyanser
 • Använda oss av materialet oljepastell och papper
 • Använda olika verktyg för att få nyanser och skiftningar med oljepastell som fingrar och olja
 • Diskutera och samtala kring bilder
 • Studera, diskutera och analysera bilder av konstnären Vincent van Gogh och hans liv
 • Analysera egna och andras bilder
 • Lära oss begrepp för de verktyg och de tekniker som används i arbetet

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skapa och kommunicera med bilder
 • Vara delaktig i diskussioner och samtal kring bilder
 • Använda de tekniker, material och verktyg som hör till området
 • Analysera egna och andras bilder
 • Känner till begreppen som till exempel: Expressionism, oljepastell, skiftning/ton, uttryck,

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Alla alster presenteras i klassrummet och på Unikum och utvärderas. Slutligen lägger vi tillsammans in hur det gått i lärloggen på Unikum. Efter arbetsområdet blir det en diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6