Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Springtjuven - Läsning årskurs 5 - Högåsskolan

Skapad 2019-01-16 20:06 i Högåsskolan Knivsta
Gemensam läsupplevelse. Eleverna delas in i läspar och läser samma bok för läsflyt, läsförståelse och boksamtal.
Grundskola 5 Svenska
Genom att läsa får du tillfälle att öva ditt läsflyt, lära dig nya saker, nya ord och koppla till egna händelser. Du får också tillfälle att träna din läsförståelse genom att samtala med kamrater och svara på frågor om texten.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du blir indelad med en kamrat i "läspar". (grupp)
 • Du kommer i läsparen att läsa samma bok högt för varandra.
 • Du ska skriva och svara på frågor och ord efter läst text.
 • Du ska diskutera om innehållet i texten du har läst.
 • Du ska återge och sammanfatta innehållet, muntligt och skriftligt.
 • Du ska resonera om lästa texter och sedan anknyta till sina egna erfarenheter.
 • Du ska skriva en sammanfattning av den lästa boken.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • läsa med flyt
 • sammanfatta innehållet av en text
 • förstå en läst text genom att svara på frågor, muntligt och skriftligt.
 • samtala om den lästa texten och framföra åsikter och ställa frågor.
 • koppla ihop dina egna erfarenheter med den lästa texten
 • kombinera text och bild

Bedömning sker löpande under arbetets gång i form av muntliga diskussioner, olika typer av skrivande samt en avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris - läsning av Springtjuven

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Läsning, lässtrategier
Behöver stöd för att läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och för att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Kan kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsförståelse
Sammanfattningar och grundläggande läsförståelse
Kan med stöd och med hjälp av stödfrågor göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Behöver stöd för att utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: